Hoofdstuk 1 – Experimenten

1. Stofeigenschappen

2. Mengsels

3. Scheidingstechnieken

Uitdagingen met scheidingstechnieken

4. Zuivere stoffen

5. Soorten reacties

Hoofdstuk 1 – Experimenten

1. Stofeigenschappen

Aggregatietoestanden

Brekingsindex:

Dichtheid:

Magnetisme

Oplosbaarheid

Optische activiteit

Osmose en diffusie

Oppervlaktespanning

Temperatuur

Viscositeit

Lichtsnelheid

2. Mengsels

3. Scheidingstechnieken

Adsorptie

Centrifugatie

Chromatografie

Decanteren

Destillatie

Extraheren

Filtratie

Kristallisatie

Scheidingstechnieken op complexe mengsels

Uitdagingen met scheidingstechnieken

4. Zuivere stoffen

Algemeen

Aluminium

Boor

Dibroom

Dichloor

Dijood

Fosfor

Ijzer

Koper

Kwik

Lood

Magnesium

Tin

Waterstofgas

Zilver

Zink

Zuurstofgas

Zwavel

5. Soorten reacties

Analysereacties

Substitutiereacties

Synthesereacties

Modelvoorstelling :Moleculen

Aanmelden

1 × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »