Groei van “chemische cellen” (kristallen) door osmose

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • overhead
  • 250ml beker
  • 100 ml maatcilinder
  • 100ml 3% K4Fe(CN)6.3H20
  • 6-8 kleine kristallen kopersulfaat (kopspeld groot)
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng 100ml van de3%  K4Fe(CN)6.3H2O  oplossing in een 250ml beker op de overhead.
  2. Voeg 6 tot 8 kopersulfaat kristallen in de beker en doe de waarneming
  3. De ferrocyanide ionen en de koperionen reageren ter vorming van een colloïdaal half permeabel membraan rond de kopersulfaat kristallen.
  4. Water beweegt door het membraan als de kopersulfaatcellen oplossen wat een verhoging van osmotische druk geeft in het membraan en de cellen doet vergroten.

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

2 Cu2+   + Fe(CN)64-  –> Cu2Fe(CN)6

Aanmelden

8 + zeventien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »