Kies pagina               

Chromatografie van M&M’s

1.Onderzoeksvraag

Wat is de samenstelling van de kleurstoffen op de M&M’s?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Maatbeker (2 van 100mL)
 • Plasic pasteurpipet
 • Strookjes filtreerpapier (2 van 1.5 cm)
 • M&M’s
 • Potlood
 • Water

b.Opstelling (foto)

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Knip 2 strookjes van dezelfde grootte uit een filterpapier (1.5 cm breed).
 2. Teken een potlood streep op 1cm van de onderste rand.
 3. Neem 3 M&M’s van DEZELFDE kleur in een maatbeker. 
 4. Doe een paar druppels water op de M&M’s zodat de kleur van de M&M’s verdwijnt (oplost in water).
 5. Doe in de tweede maatbaker ongeveer 1 cm water (of loopvloeistof).
 6. Neem met de pasteurpipet een druppel gekleurd water van de M&M’s en breng deze aan op het strookje filtreerpapier.
 7. Steek het filtreerpapiertje in de maatbeker met water, zorg ervoor dat de druppel M&M kleurstof niet in het water komt (dit is zichtbaar op figuur 1: opzet chromatografie).
 8. Laat de kleur lopen voor ongeveer 5cm.

b.Waarneming (+ foto’s)

De kleur wordt direct geadsorbeerd door het filterpapier.

Water wordt opgezogen en neemt de kleur met zich mee.

We zien dat bepaalde kleuren opsplitsen in meerdere kleuren. Deze kleuren diffunderen ook op verschillende snelheden.

4.Reflecteren

Niet alle M&M’s  hebben meerdere kleuren. Blauw, rood en oranje zijn monokleuren, groen en bruin zijn multikleuren. (LINK MET PRIMAIRE KLEUREN??)

Volume water dat de kleur van M&M’s is niet echt belangrijk. Te veel water geeft een te grote verdunning en zal de proef onduidelijk maken.

De reden waarom 2 kleurstoffen niet even snel diffunderen ligt aan affiniteit, deze definitie moet simpel uitgelegd worden.

De concentratie van de kleurstof is niet belangrijk, de stof moet wel genoeg geconcentreerd zijn dat het opvalt op het filtreerpapiertje.

5. Aanvullingen

Alternatieve proeven

Chromatografie kan toegepast worden op eender welk natuurmiddel dat kleurstoffen bevat (gras, eidooier, cola,  viltstiften, …). Voor dit practicum wordt enkel gras uitgelegd (analyse naar chlorofylen). Volg de richtlijnen uitgeschreven 2. Werkwijze. Deze volg je best, maar los het gras niet op in water, maar in aceton. De vermaling kan hier gebeuren door een blender, mixer, …

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »