Aantonen van optische activiteit

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je aantonen dat er een optische activiteit plaatsvindt bij een suikeroplossing?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • twee polaroidplaatjes van 10cm bij 10cm
  • twee bekerglazen van 100ml
  • overhead
  • D-fructose

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1.  Neem twee bekerglaasjes van 100ml. Voeg in bekerglas 1 water en in bekerglas 2 D-fructose.
  2.  Plaats op de overheadprojector een polaroid plaatje met daarop het bekerglas met water. Plaats hierop nog een polaroid plaatje.
  3.  Doe de overheadprojector aan en draai aan het polaroidplaatje tot het water het licht niet meer doorlaat. Schrijf deze waarde op.
  4.  Herhaal stap 2 en 3 voor de D-fructose oplossing.

 

 

4.Reflecteren

Het verschil tussen optisch zuivere stoffen blijkt uit het verschil in wisselwerking met vlak gepolariseerd licht. In een polarimeter wordt dat zichtbaar gemaakt. Het vlak van het gepolariseerde licht wordt door een optisch actieve stof over een bepaalde hoek gedraaid. Bij de gebruikte D-fructoseoplossing is de draaiing best hoog, ook na mutarotatie.

Mutarotatie is een verschijnsel dat optreedt als suikers opgelost worden in water. Er ontstaat een spiegelbeeld van de chemische structuur van de suikers. De ringstructuren breken open nadat het suiker opgelost wordt in water. Hierdoor kan de structuur van de suiker overgaan in spiegelbeeldvorm (α en β). Wordt een hoeveelheid van de zuivere α-vorm in water opgelost, dan wordt de draaiing van het polarisatievlak gemeten die bij de zuivere α-vorm hoort. Na een tijdje wordt een waarde gemeten die bij een mengsel van beide vormen hoort. Dit noemt men de mutarotatie.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

5 × twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »