Kies pagina               

Corrosie zichtbaar maken

Filmfragment
1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we corrosie zichtbaar maken?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Petrischaaltjes
 • Gelatine
 • Nagel
 • Fenolftaleine
 • Kaliumferricyanide (K3Fe(CN)6)
 • Roerstaafje
 • Verwarmingsplaatje
 • Water

Opstelling (foto)

Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Voeg enkele korrels Kaliumferricyanide en enkele druppels fenolftaleine toe aan een wateroplossing.
 2. Verwarm deze een beetje.
 3. Los enkele strookjes of korrels gelatine in warm water op. Zorg ervoor dat de gelatine helemaal is opgelost.
 4. Neem een nagel en verbuig deze.
 5. Neem de verbogen nagel en een rechte nagel en leg deze in de heldere gelatine oplossing.
 6. Laat afkoelen.
 7. Leg het deksel erop.
 8. Observeer regelmatig gedurende enkele dagen.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

De corrosie van een metaal is een redoxproces. Als metallisch ijzer oxideert wordt zuurstofgas of waterstofgas gereduceerd waarbij ferro-ionen en hydroxide ionen of waterstofgas gevormd worden.

Als metalen op de een of andere manier met water in aanraking komen zal dus corrosie plaatsvinden. Op de manier waarop we dit experiment uitgevoerd hebben kunnen we corrosieprocessen zichtbaar maken.

Als corrosie plaatsvindt verschijnt er een blauwe kleur bij de anodische gebieden door de reactie van de ferro-ionen met het kaliumferricyanide waarbij een diepblauw geleurde verbinding gevormd.

Fe(s)  –> Fe2+ + 2e

3Fe2+ + 2Fe(CN)63-  –> Fe3[Fe(CN)6]2

Ondertussen vindt er reductie van zuurstof plaats op de kathodische gebieden van de nagel waarbij de roze kleur van fenolftaleïne (zuur-base indicator) aangeeft dat er hydroxide ionen gevormd worden.

                     O2 + 4 e  + 2 H2O  –> 4 OH

De totale netto corrosie reactie kunnen we schrijven als:

Fe(s) + 1/2O2(g) + H2O(l) –> Fe2+(l) + 2OH (l)

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »