Hoofdstuk 10 – Experimenten

4. Vorming van organische neerslagen
6. Gassen
Koolstofdioxide

Hoofdstuk 10 – Experimenten

1. Oplosbaarheidstabellen

2. Neerslagen

3. Oplosbaarheidsproduct

4. Vorming van organische neerslagen

5. Complexreacties

6. Gassen

Met ammoniumchloride

Koolstofdioxide

Stikstofdioxide

Stikstofgas

Waterstofgas

Waterstofsulfide

Zuurstofgas

Zwaveldioxide

Aanmelden

zestien − 14 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »