Kies pagina               

Begrippen – Leerplannen

500 Chemiebegrippen…

geselecteerd

geordend

gedefinieerd

gekoppeld aan leerplandoelstellingen

Recente toevoegingen

Begrippen Leerplan

Begrippen - Leerplannen 500 Chemiebegrippen… geselecteerd geordend gedefinieerd gekoppeld aan leerplandoelstellingen Recente toevoegingen

Hst18 Algemeen — Begrippen leerplan

Hst18 Algemeen

Hst17 Kunststoffen — Begrippen leerplan

Hst17 Kunststoffen condensatie:Een condensatie is een reactie waarbij twee grotere substraatmoleculen binden met afsplitsing van een klein anorganisch molecule. degradatie: Een degradatie is een reactie waarbij een molecule afgebroken wordt  tot kleinere moleculen....

Hst16 Biochemische aspecten — Begrippen leerplan

Hst16 Biochemische aspecten eiwit: Eiwitten zijn macromoleculen die opgebouwd zijn uit aminozuren. lipiden: Lipiden zijn macromoleculen waartoe alle vetten of vetachtige stoffen behoren. proteïne: Eiwit sacharide: Sachariden zijn biomoleculen die bestaan uit koolstof,...

Hst15 Reactiesnelheid — Begrippen leerplan

Hst15 Reactiesnelheid eenstapsreactie: Een éénstapsreactie is een reactie waarbij de reagentia onmiddellijk in reactieproducten omzetten via een geactiveerd complex. effectieve botsing: Een effectieve botsing is een botsing tussen deeltjes die een reactie veroorzaakt....

Hst14 Chemisch evenwicht —

Hst14 Chemisch evenwicht aflopende reactie: Een aflopende reactie is een reactie die verloopt tot het limiterend reagens is opgebruikt. dynamisch evenwicht:  Een dynamisch evenwicht ontstaat wanneer de heen- en terugreactie blijven optreden, terwijl de concentraties...

Hst13 Thermodynamica — Begrippen leerplan

Hst13 Thermodynamica eerste hoofdwet thermodynamica: De eerste hoofdwet van de thermodynamica stelt dat  energie nooit kan ontstaan of verloren gaan. enthalpie (H): De enthalpie van een systeem is de som van de inwendige energie en de volumetoestand van het systeem....

Hst12 Redoxreacties — Begrippen leerplan

Hst12 Redoxreacties anode:Een anode is de elektrode waar de oxidatie gebeurt. anodiseren: Anodiseren is een elektrolytische oppervlaktebehandeling om metalen te voorzien van een oxidelaag. batterij: Een batterij is een aaneenschakeling van galvanische cellen....

Hst11 Neutralisatiereacties —

Hst11 Neutralisatiereacties amfolyt: Een amfolyt is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan. amfotere elementen: Amfotere elementen zijn elementen die zich soms als metaal en soms als niet-metaal gedragen, afhankelijk van de bindingspartner....

Hst10 Neerslag- en gasvormingsreacties — Begrippen leerplan

Hst10 Neerslag- en gasvormingsreacties gasontwikkelingsreactie: Een gasontwikkelingsreactie is een reactie waarbij een gas ontstaat. ionenuitwisselingsreactie:  Een ionenuitwisselingsreactie is een reactie tussen tegengesteld geladen ionen van twee elektrolyten in...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »