Kies pagina               

Steekkaarten

Begrippen

Je vindt Info over 500 chemische begrippen ofwel ingedeeld per thema ofwel alfabetisch ingedeeld

 • definitie van de begrippen
 • info afkomstig van wikipedia, wolfram, Brittanica
 • experimenten
 • gekoppelde werkvormen

 

Chemische stoffen

Je vindt voor meer dan 800 chemische stoffen

 • veiligheidsgegevens,: H- en P-zinnen, gevarensymbolen
 • formules,
 • etiketten,
 • MSDS-sheets,
 • info op wikipedia  en wolfram…

 

Kunststoffen

Je vindt voor meer 25 kunststoffen

 • infofiche
 • info op wikipedia, Wolfram, Brittanica, Vink
 • ontdekking

Molecuulmodellen

Molecuulmodellen van chemische stoffen

 • molymodmodellen (bolschil- bolstaaf)
 • videofragmenten van molview
 • modellen van happy atoms 

Geleerden

Je vindt over 80 chemische geleerden info (mannen-vrouwen)

 • biografie met geboortedatum en geboorteplaats
 • info op wikipedia,
 • de ontdekkingen
 • beelden van de jonge geleerden, postzegels, standbeelden
 • videofragmenten

Chemische elementen

Je vindt over de 118 chemische elementen info en koppelingen

 • benaming – afkomst van de benaming – ontdekker – datum van ontdekking
 • links naar wikipedia – video University of Nottingham – periodic table
 • webelements – buzzfeed – periodiek systeem
 • Royal Society – periodiek systeem (nederlandstalig) – youtube
 • MEL – Waterloo – Chemicool
 • Compounds chem – Environmental – Cartoon

Wist je dat?

Extra informatie over chemische materialen – chemische begrippen -ontdekkingen

 • Foto
 • Link wikipedia
 • Geschiedenis – ontdekking
 • Gebruik
 • Weetjes – bronnen

 

Webinars

Welke informatie – werkvormen kun je inzetten bij STEM-projecten, didactiek chemie, bij aanbrengen van chemische begrippen?

 • Webinars STEM-projecten
 • Webinar didactiek chemie
 • Webinar chemische begrippen

 

Didactische materialen

Welke didactische materialen kun je inzetten bij het aanbrengen van chemische begrippen ingedeeld per lesthema

 • Zelfgebouwde materialen
 • Aangekochte materialen
 • Verzamelingen

 

Schema’s

Welke schema’s kun je inzetten bij het aanbrengen van chemische begrippen ingedeeld per lesthema

 • Schema’s
 • Samenvattingen
 • Grafieken
 • Verbanden tussen begrippen

 

Recente toevoegingen

Steekkaarten kunststoffen

Steekkaarten Kunststoffen EPSficheHDPEficheeigenschappen en toepassingenwikipediavinkbritannicawolframHMPEEigenschappen en toepassingenvinkLDPEfichewikipediabritannicawolframPAficheeigenschappen en toepassingenwikipediavinkbritannicawolframPCficheeigenschappen en...

Arseen

Arseen STOF    wolframSTOCKBEHEERFormule: AsMolecuulmassa: 74,922 g/molwikipedia H-zinnen: 331-301-410Giftig bij inademing. Giftig bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.P-zinnen: 273-304+340Voorkom lozing...

Pentylacetaat

Pentylacetaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: C7H14O2 Molecuulmassa:  130,18486g/molwikipedia  H-zinnen: 226-EUH066 Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P-zinnen: 210 Verwijderd houden...

Ammoniumthiosulfaat

Ammoniumthiosulfaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O3S2 Molecuulmassa: 148.20 g/molwikipedia    H-zinnen:/   P-zinnen: /   Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0...

Ammoniumsulfide

Ammoniumsulfide STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2S Molecuulmassa: 68,154 g/molwikipedia  H-zinnen: 314-400 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. P-zinnen: 273-280-305+351+338-310 Voorkom...

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat STOF Ammoniumpersulfaat   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O8S2 Molecuulmassa: 228,20 g/mol wikipedia H-zinnen: 272-302-319-335-315-334-317 Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan...

Pentaan-1-ol

Pentaan-1-ol STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C5H12O Molecuulmassa: 88,15 g/molwikipedia   H-zinnen: 226-332-335-315 Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie....

Ammoniumjodide

Ammoniumjodide STOFwolframSTOCKBEHEERFormule: NH4IMolecuulmassa: 144,94 g/molwikipedia  H-zinnen: / P-zinnen: /COS brochure Klein etiketKlein etiket iPadMSDS-sheet EXPERIMENTEN  FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN...

Ammoniumfosfaat

Ammoniumfosfaat STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4PO4 Molecuulmassa: 149,086 g/molwikipedia   H-zinnen: / P-zinnen: /     Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN...

Ammoniumwaterstofsulfaat

Ammoniumwaterstofsulfaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4HSO4 Molecuulmassa: 115,11 g/molwikipedia  H-zinnen: 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P-zinnen: 280.1+3-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »