Steekkaarten

Steekkaarten van 500 “chemie-begrippen”, van 400 chemische stoffen, van de elementen uit het PSE en van 67 geleerden.

 

Begrippen

Info afkomstig van wikipedia, wolfram, brittanica…. cartoons, gekoppelde experimenten, gekoppelde simulaties …

 

Chemische stoffen

veiligheidsgegevens, formules, etiketten, MSDS-sheets, wikipedia …

Elementen

info van wikipedia, periodictable.com, wolfram, periodicvideos, Royal Society of Chemistry, Youtube, Img.buzzfeed.com …

 

Geleerden

info van wikipedia, brittanica… cartoons, ontdekking, filmfragmenten …

Recente toevoegingen

Steekkaarten kunststoffen

Steekkaarten Kunststoffen EPSficheHDPEficheeigenschappen en toepassingenwikipediavinkbritannicawolframHMPEEigenschappen en toepassingenvinkLDPEfichewikipediabritannicawolframPAficheeigenschappen en toepassingenwikipediavinkbritannicawolframPCficheeigenschappen en...

Arseen

Arseen STOF    wolframSTOCKBEHEERFormule: AsMolecuulmassa: 74,922 g/molwikipedia H-zinnen: 331-301-410Giftig bij inademing. Giftig bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.P-zinnen: 273-304+340Voorkom lozing...

Pentylacetaat

Pentylacetaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: C7H14O2 Molecuulmassa:  130,18486g/molwikipedia  H-zinnen: 226-EUH066 Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P-zinnen: 210 Verwijderd houden...

Ammoniumthiosulfaat

Ammoniumthiosulfaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O3S2 Molecuulmassa: 148.20 g/molwikipedia    H-zinnen:/   P-zinnen: /   Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0...

Ammoniumsulfide

Ammoniumsulfide STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: (NH4)2S Molecuulmassa: 68,154 g/molwikipedia  H-zinnen: 314-400 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. P-zinnen: 273-280-305+351+338-310 Voorkom...

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat STOF Ammoniumpersulfaat   wolfram STOCKBEHEER Formule: H8N2O8S2 Molecuulmassa: 228,20 g/mol wikipedia H-zinnen: 272-302-319-335-315-334-317 Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan...

Pentaan-1-ol

Pentaan-1-ol STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: C5H12O Molecuulmassa: 88,15 g/molwikipedia   H-zinnen: 226-332-335-315 Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie....

Ammoniumjodide

Ammoniumjodide STOFwolframSTOCKBEHEERFormule: NH4IMolecuulmassa: 144,94 g/molwikipedia  H-zinnen: / P-zinnen: /COS brochure Klein etiketKlein etiket iPadMSDS-sheet EXPERIMENTEN  FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN...

Ammoniumfosfaat

Ammoniumfosfaat STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4PO4 Molecuulmassa: 149,086 g/molwikipedia   H-zinnen: / P-zinnen: /     Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN...

Ammoniumwaterstofsulfaat

Ammoniumwaterstofsulfaat STOF   wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4HSO4 Molecuulmassa: 115,11 g/molwikipedia  H-zinnen: 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P-zinnen: 280.1+3-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »