Oscillatie aan koper

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt er met een verhitte koperdraad in de buurt van methanol?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen
Materiaal:

  • kleine erlenmeyer met een brede opening
  • Bunsenbrander
  • Methanol
  • Aluminiumplaat
  • Koperdraad
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Vul de erlenmeyer met een halve centimeter met methanol. Hang een spiraalvormige koperdraad hierin en zo dat de draad niet kan bewegen. Met de aluminiumplaat wordt de luchttoevoer geregeld.
  2. Verwarm de erlenmeyer zonder koken op de kookplaat. Breng de koperspiraal in de bunsenbrander tot rood gegloeid en hang in  de erlenmeyer.

b.Waarneming (+ foto’s)

Er ontstaat een wisselwerking van gloei en vlammen en dit gedurende dertig minuten.

4.Reflecteren

Aan het koperoppervlak gebeurt een katalytische oxidatie van methanol tot methanal:

2 CH3OH + O2   –> 2 CH2O + 2 H2O
De reactie is exotherm waardoor in de omgeving een alcohol-luchtmengsel een zodanige temperatuur krijgt dat er een volledige verbranding voorkomt:

2 CH3OH + 3 O2 –> 2 CO2 + 4 H2O

De vlam ontstaat maar 1 à 2 seconden omdat de zuurstof in de kolf opgebruikt geraakt. De luchtzuurstof diffundeert vervolgens langzaam en onderhoudt de katalytische xidatie aan de koperspiraal totdat weer een mengsel voor handen is om te branden.

5. Aanvullingen

KLIKKLIKKLIK

Aanmelden

een × 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »