Koper Odyssee: reacties met koper

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de wet van behoud van atomen aantonen met koper?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Weegschaal
 • Maatbeker
 • Horlogeglas
 • pH meter
 • Trechter
 • Filter
 • Proefbuis
 • Bunsenbrander
 • Koperdraad
 • HNO3 –oplossing 6 mol/l
 • Ijs
 • NaOH-oplossing 6 mol/l
 • HCl-oplossing 2 mol/l
 • Water
 • Aluminiumfolie
3.Uitvoeren

Stap1:

Neem ongeveer 1 tot 1,5 g koperdraad weeg nauwkeurig af. Breng het staal in een beker van 250 ml en voeg voorzichtig 20 ml 6 mol/l HNO3 toe. Zet een horlogeglas hierop en breng onder de zuurkast. Laat de beker staan tot de reactie is beëindigd.

Stap 2: Omzetting van Cu(NO3)2 tot Cu(OH)2

Vul een beker van 600 ml voor 1/3 met ijs. Plaats hierin de ander beker. Controleer de pH. Voeg 20 ml 6 mol/l NaOH toe en test de pH. Blijf NaOH oplossing toevoegen tot de pH basisch is. Filtreer de neerslag af.

Stap 3: Omzetting van Cu(OH)2 tot CuO
Breng een deel van de neerslag in een proefbuis. Verhit dit voorrzichtig in de bunsenbrander.
Stap 4: Omzetting van CuO tot CuCl2
Laat de vorige neerslag afkoelen en voeg een 2 mol/l HCl toe. Het oxide lost op en er ontstaat een blauwgroene oplossing.
Stap 5: Omzetting van CuCl2 tot Cu
Giet de oplossing van het vorige in een ander proefbuis. Leng aan met water tot het proefbuis voor 1/3 is gevuld. Voeg nu een stukje aluminiumfolie toe.

b.Waarneming (+ foto’s)

Op de aluminiumfolie beginnen bubbeltjes te vormen

4.Reflecteren

Stap 1. Een bruin-oranje gas wordt geproduceerd in de reactie: NO2.

De blauwe kleur van de oplossing is karakteristiek voor vele koperoplossingen.

Reactie:

Cu  + 4HNO3 –> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Stap2: Omzetting van Cu(NO3)2 tot Cu(OH)2

Waarneming: Toevoeging van NaOH geeft een blauwe neerslag van het koper(II)hydroxide.

Reactie: Cu(NO3)2 + 2 NaOH –> Cu(OH)2 + Na2NO3

Stap3: Omzetting van Cu(OH)2 tot CuO

Waarneming:

De neerslag wordt zwart.

Reactie:  Cu(OH)2 –> CuO + H2O

Stap4: Omzetting van CuO tot CuCl2

Waarneming:

De neerslag lost op en er ontstaat een blauwgroene oplossing

CuO + 2 HCl –> CuCl2 + H2O

Stap5:Omzetting van CuCl2 tot Cu

Waarneming:

Cu zet zich af op de bodem. De aluminiumfolie reageert weg.

Reactie: 3CuCl2 + 2Al –> 2AlCl3 +3 Cu

 

Aanmelden

11 + 17 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »