Kies pagina               

Quiz & Simulaties

In de sectie “Quiz” vind je drilpakketten en kruiswoordraadsels over thema’s chemie.

Verspreid over de verschillende hoofdstukken hiernaast vind je honderden pakketten…. duizenden uitdagingen (verbindingsoefeningen- meerkeuzevragen – invuloefeningen – memory ….) telkens rond één  begrip – één thema!!! Ideaal om begrippen bij te spijkeren, in te oefenen.

Hoofdstuk 1: Stoffen rondom ons

 • Chemie is overal -Voorwerpen en stoffen-Stofeigenschappen
 • Soorten mengsels- Scheidingstechnieken
 • Soorten zuivere stof
 • Voorstellen van zuivere stoffen – Indeling van enkelvoudige stoffen

Hoofdstuk 2: Atoommodellen

 • Geschiedenis van de atoommodellen -Algemeen bouwpatroon van een atoom
 • Structuur van de elektronenmantel -Elektronenconfiguraties
 • Radioactiviteit

Hoofdstuk 3: Het periodiek systeem

 • Rangschikking van de elementen
 • Metaal- en niet-metaalkarakter

Hoofdstuk 4: Chemische bindingen – intramoleculaire krachten

 • Keuze van het bindingsmodel Chemische bindingen – intramoleculaire krachten
 • Atoombinding -Ionbinding – metaalbinding

Hoofdstuk 5: Chemische reacties

 • Onderscheid chemische en fysische reactie – Stofveranderingen
 • Chemische reactiesoorten -Energieveranderingen
 • Kenmerken van chemische reacties -Reactievergelijkingen voorstellen

Hoofdstuk 6: Chemische rekenen

 • Atoom- en molecuulmassa – mol
 • Ideale gaswet – molair gasvolume 
 • Concentratie -Stoichiometrische berekeningen

Hoofdstuk 7: Anorganische stoffen

 • Indeling van de samengestelde stoffen
 • Zuren- Oxiden- hydroxiden -Zouten
 •  Samenhang tussen anorganische stofklassen

Hoofdstuk 8: Eigenschappen van stoffen

 • Water anders bekeken- Geleiding van stoffen -Polaire en apolaire stoffen
 • Intermoleculaire krachten
 • Dissociatiereactie – ionisatiereactie

Hoofdstuk 9: Organische stofklassen

 • Indeling en voorstelling van organische stoffen -Koolwaterstoffen -Functionele groepen
 • Isomerie
 • Reactietypes in de organische chemie

Hoofdstuk 10: Neerslag-, complex– gasreacties

 • Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties
 • Oplosbaarheid – Ionenuitwisselingsreactie

Hoofdstuk 11: Zuur-basereacties

 • Neutralisatiereacties – Zuur-basetheoriën
 • Zuur-base indicatoren
 • Sterkte van zuren en basen opgelost in water
 • Het begrip pH – pOH -Buffers t
 • Zuur-basetitraties

Hoofdstuk 12: Redoxreacties

 • Oxidatiegetal – verbrandingsreacties
 • Redoxreacties
 • De galvanische cel – corrosie – elektrolyse

Hoofdstuk 13: Thermodynamica

 • Systeem – omgeving
 • Inwendige energie – calorimetrie
 • Wetten – Enthalpie – wet van Hess -Entropie – Vrije energie

Hoofdstuk 14: Reactiesnelheid

 • Botsingsmodel – activeringsenergie 
 • Snelheidswet
 • Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden
 • Snelheidsvergelijking – orde van een chemische reactie

Hoofdstuk 15: Chemisch evenwicht

 • Evenwichtsreacties – omzetting – omzettingsgraad – rendement
 • Principe van Le Châtelier

Hoofdstuk 16: Biomoleculen

 • Eiwitten -Suikers – Vetten
 • Enzymen -DNA-RNA

Hoofdstuk 17: Kunststoffen

 • Indeling op basis van reactietype
 • Thermoharders – Thermoplasten -Elastomeren

Hoofdstuk 18: Uitdagingen en labo

Hoofdstuk 19: Materialen

Hoofdstuk 20: Nanotechnologie

Hoofdstuk 21: Duurzaamheid

Recente toevoegingen

Quiz: alkanen tweede graad

Koolwaterstoffen Alkanen: begrippen dummyContent Alkanen: naamgeving dummyContent Alkanen: verbindingsvragen dummyContent Alkanen: aantal H-atomen dummyContent

H18 – Quiz

Geen info

H17 – Quiz

geen info

H16 – Quiz

Geen info

H15 – Quiz

Test je reactiesnelheid met chemieleerkracht.be!

H14 – Quiz

Bookwidget quizzen Hoofst 14 Chemisch evenwicht DRILOEFENINGEN 16-17-JARIGENEvenwichtsreactiesBegrippen evenwichtsreactiesDe evenwichtsconstanteBerekenen van de evenwichtsconstanteInvloed van concentratie op het evenwichtInvloed van temperatuur op het...

H13 – Quiz

Bookwidget quizzen Hoofst 13 Thermodynamica DRILOEFENINGEN 16-17 jarigenThermodynamicaBegrippen thermodynamicaToepassingen thermodynamicaUITDAGENDE OEFENINGENThermodynamica deel1Thermodynamica deel2Thermodynamica deel3Thermodynamica deel4Thermodynamica...

H12 – Quiz

Bookwidget quizzen Hoofst 12 Redoxreacties Driloefeningen 14-15 jarigenOXIDATIEGETALOxidatiegetallen: begrippenOxidatiegetallen elementen1Oxidatiegetallen: verbindenBepalen van het oxidatiegetalOXIDATIE REDUCTIEOxidatie of reductieUitgewisselde...

H11 – Quiz

Bookwidget quizzen Hoofst 11 Neutralisatiereacties Driloefeningen 14-15 jarigenpH INDICATORENpH-indicatoren: begrippenpH-indicatoren: omslaggebieden en -kleurenNEUTRALISATIEREACTIESNeutralisatiereacties: begrippenZuur, basisch, neutraal ...

H10 – Quiz

Bookwidget quizzen Hoofst 10 Neerslag en gasontwikkelingsreacties Driloefeningen NeerslagreactiesNeerslag- en gasontwikkelingsreactie: begrippenNeerslagreactiesNeerslagreacties2Essentiële Ionenreactievergelijking bij neerslagOplosbaarheidGevormde neerslag...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »