Kies pagina               

Labomaterialen

qr codes labomaterialen

Balans

 wikipedia

Een balans of een weegschaal is een meetinstrument waarmee het gewicht van een voorwerp kan worden bepaald.

Alternatief: Keukenweegschaal

Bunsenbrander

wikipedia

De bunsenbrander is een regelbare gasvlam die wordt gebruikt in het laboratorium onder andere om reageerbuizen, erlenmeyers en kolven te verwarmen en te steriliseren, etc.

Alternatief: Elektrische bunsenbrander

Destilleerkolf

wikipedia

Een destilleerkolf is een kolf die gebruikt wordt bij een destillatieopstelling.

Driepikkel met draadnet

Een driepikkel met draadnet wordt gebruikt bij het werken met een bunsenbrander.

Alternatief: Vierpootstatief met glasplaat

Erlenmeyer

wikipedia

Een erlenmeyer is een stuk laboratoriumglaswerk, een kegelvormige fles met een cilindrische hals. De fles is vernoemd naar zijn uitvinder, Emil Erlenmeyer. De erlenmeyer wordt in de scheikunde bij vele proeven gebruikt.

Gegradueerde pipet of maatpipet

wikipedia

Een pipet wordt gebruikt voor het overbrengen van een nauwkeurige hoeveelheid vloeistof van één recipiënt naar een ander. Hiervoor gebruiken we steeds een rubberpeer. Dit noemen we pipetteren. Met een gegradueerde pipet kan je meerdere volumes afmeten.

Alternatief:Spuit

Horlogeglas

wikipedia

Een horlogeglas is een cirkelvormig stuk glas dat enigszins bol staat. Ze komen in verschillende maten voor. Bij chemisch experimenteerwerk worden horlogeglazen gebruikt voor verschillende doeleinden:
Afdekken van een bekerglas. Een horlogeglas dekt een bekerglas niet geheel af waardoor gas nog wel het bekerglas in en uit kan.
Oppervlak voor het verdampen van een vloeistof. Een horlogeglas stelt een scheikundige in staat om de neerslag of kristallisatie te observeren tijdens het verdampen van de vloeistof.

Klem en noot

Een klem en een noot dienen om bepaalde labomaterialen aan een statief vast te maken.

Kolf met platte bodem

Een kolf met platte bodem is een stuk laboratoriumglaswerk bestaand uit een bolvormig lichaam waarop een cilindrische hals is gezet. De opening van de hals kan wijd of nauw, geslepen of ongeslepen zijn. Kolven worden meestal als reactievat gebruikt of als reservoir bij destillaties en extracties. De ronde vorm maakt dat ze vrij goed bestand zijn tegen verwarming en vacuümzuigen. Dit brengt echter het nadeel met zich mee dat de kolf niet goed kan worden neergezet. In de praktijk zitten ze dan ook meestal in een installatie vast door middel van klemmen of staan ze op een kurken ring.

Kolf met ronde bodem

Een rondbodemkolf of rondkolf is een stuk laboratoriumglaswerk bestaand uit een bolvormig lichaam waarop een cilindrische hals is gezet. De opening van de hals kan wijd of nauw, geslepen of ongeslepen zijn. Kolven worden meestal als reactievat gebruikt of als reservoir bij destillaties en extracties. De ronde vorm maakt dat ze vrij goed bestand zijn tegen verwarming en vacuümzuigen. Dit brengt echter het nadeel met zich mee dat de kolf niet goed kan worden neergezet. In de praktijk zitten ze dan ook meestal in een installatie vast door middel van klemmen of staan ze op een kurken ring.

Kroesjestang

wikipedia

Een kroesjestang wordt gebruikt om een kroesje mee vast te nemen.

Alternatief : Tang voor kaarsen

Liebigkoeler

wikipedia

Een liebigkoeler is een instrument dat in het laboratorium wordt gebruikt om een warme, vloeibare of gasvormige substantie af te koelen of te condenseren. De mantel van de liebigkoeler wordt aan de rechter onderkant gevuld met koud water. Dit loopt naar de bovenzijde en gaat zo terug naar de gootsteen. In de mantel zit een al dan niet spiraalvormige binnenbuis waar de damp die gecondenseerd moet worden doorheen wordt geleid, tegen de richting in van het koude water in (tegenstroomprincipe). Het condensaat druppelt dan aan de rechterkant uit de koeler. De liebigkoeler is genoemd naar baron Justus von Liebig.

Maatbeker

wikipedia

Een maatbeker is een instrument om een bepaald volume van een vloeistof af te meten. In laboratoria worden meestal glazen maatbekers gebruikt.

Alternatief : Keukenmaatbeker of een glas

Maatcilinder

wikipedia

Maatcilinders zijn een onderdeel van de uitrusting van veel laboratoria. Een maatcilinder is een cilindrische vaas met platte bodem en een schenktuitje aan de bovenkant, waarbij op de zijkant een schaalverdeling is aangebracht waaraan men kan aflezen hoeveel vloeistof er in de maatcilinder zit. Het aflezen gebeurt op het laagste punt van de vloeistofoppervlakte, de zogenaamde meniscus. De nauwkeurigheid van het afgemeten volume wordt bepaald door de breedte van de cilinder en de breedte van de gebruikte maatstrepen.

Alternatief : Spuitje

Maatkolf

wikipedia

Een maatkolf wordt gebruikt voor het maken van nauwkeurige oplossingen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen.

Pasteurpipet

wikipedia

Een pasteurpipet wordt gebruikt voor het overbrengen van een kleine nauwkeurige hoeveelheid vloeistof van één recipiënt naar een ander.

Alternatief: Spuitje

Petrischaal

wikipedia

Een petrischaal is een lage platte ronde glazen of kunststofschaal met een ruim eroverheen passend deksel. Ze worden vooral gebruikt in de biologie en in de bacteriologie om bacteriekweken mee te verrichten als ze tot op een hoogte van enige millimeters gevuld zijn met een voedingsbodem, maar ook om onder de microscoop biologische monsters mee uit te zoeken, gedrag van insecten of cellen te bestuderen etc. Petrischalen zijn in diameters van enige centimeters tot circa 15 centimeter verkrijgbaar. De hoogte is meestal 1 à 2 centimeter. Ook in de chemie worden ze gebruik voor bijvoorbeeld kristallisatieproeven etc.

Pipetteerballon

wikipedia

Een pipetteerballon wordt gebruikt bij het met een pipet opzuigen van vloeistoffen, meestal bij het werken met giftige, etsende of bacteriologische stoffen. Een pipetteerballon bestaat uit een rubberbal met drie ventielen (A, S en E).

Alternatief : Pipetpompje (manueel)

Porseleinen kroesje

wikipedia

Een porseleinen kroesje wordt vaak gebruik om bepaald stoffen te verbranden en bepaalde hoeveelheden, bv. water te bepalen in deze stoffen.

Proefbuis in proefbuizenrek

wikipedia

Een reageerbuis of proefbuis is een van de eenvoudigste stukken laboratoriumglaswerk. Het is een cilindrisch stuk glasbuis met aan een kant een halfronde bodem. De reageerbuis wordt vooral gebruikt voor eenvoudige kwalitatieve chemische reacties, bijvoorbeeld om te zien of bij een bepaalde reacties een neerslag ontstaat, of om kleine hoeveelheden van een vaste stof of vloeistof te verhitten. Er bestaan reageerbuizen in vele kwaliteiten glas, vooral in verband met de vuurvastheid. Reageerbuizen moeten in een reageerbuisrek worden weggezet omdat ze niet zelf kunnen blijven staan; bij het verhitten moeten ze worden vastgehouden met een reageerbuisknijper.

Alternatief: Zelfgemaakt proefbuizenrekje

Alternatief :Buisjes van zeepjes

Proefbuisklem

wikipedia

Een proefbuisklem wordt gebruikt om proefbuizen bij het verhitten vast te houden.

Alternatief : Zelfgemaakte proefbuisklem van wasknijper

Roerstaaf

wikipedia

Een roerstaaf dient voor het roeren in een mengsel of om een oplossing van het ene recipiënt naar het andere over te brengen.

Alternatief : Lepeltje, stokje, plastik staafje, etc

Scheitrechter

wikipedia

Een scheitrechter is een stuk laboratoriumglaswerk waarmee vloeistoflagen accuraat gescheiden kunnen worden. Hij verschilt van gewone trechters doordat er een kraantje onderaan zit. Hierdoor kunnen de vloeistoflagen scheiden. Ook zit bovenaan een slijpstuk waar een glasstop in kan worden gezet zodat de trechter geschud kan worden. Gebruik van een scheitrechter vergt echter wel wat oefening aangezien er nog wel eens resten van de andere vloeistoflaag in de gewenste fase komen te zitten bij het aftappen.

Spanningsbron

wikipedia

Een (constante) stroombron is een elektrische schakeling die in staat is een stroom van constante sterkte te leveren, onafhankelijk van de aangesloten belasting (bijvoorbeeld de aangesloten weerstand) en de temperatuur. In de praktijk kan de stroom slechts binnen een beperkt bereik constant gehouden worden.

Alternatief : Batterijen

Spatel

Een spatel is een metalen werktuigje dat gebruikt wordt in het laboratorium om stoffen te nemen.

Alternatief : Lepeltje

Spuitfles

Een spuitfles wordt gebruikt om gedestilleerd water in te bewaren voor te gebruiken in het laboratorium.

Stamper met mortier

Een mortier of vijzel is een beker met stamper die gebruikt wordt om te vermalen en vermengen. Hij wordt uit hard materiaal vervaardigd (steen, brons, koper, aardewerk of kristal) en heeft soms een gepolijste binnenzijde. In chemische laboratoria wordt de mortier gebruikt om stoffen tot poeder te malen.

Toestel van Hoffman

wikipedia

Het Toestel van Hofmann is ontworpen door August Wilhelm von Hofmann. Hiermee kan de ontleding van water in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse worden aangetoond. Het toestel bestaat oorspronkelijk uit drie verticale buizen, die onderaan met een dwarsbuis verbonden zijn. De twee buitenste buizen zijn bovenaan met een kraan afgesloten en hebben onderaan een elektrode die gewoonlijk gemaakt is van platina of grafiet. De middelste buis is van boven open. Het toestel wordt gevuld met gedestilleerd water, dat geleidend wordt gemaakt door toevoeging van een elektrolyt. Vervolgens wordt er tussen de elektroden een elektrische potentiaal aangebracht. Na verloop van tijd zal er zich in de buis boven de anode zuurstof en in de buis boven de kathode waterstof ophopen. Het is duidelijk te zien dat er twee keer zoveel waterstof als zuurstof geproduceerd wordt. De aanwezigheid van het waterstof is aan te tonen door de kraan boven de kathode te openen en er een vlam bij te houden. Het waterstof zal met een kenmerkende knal verbranden. Dit is de zogenaamde knalgasproef. De aanwezigheid van de zuurstof is aan te tonen door het langs een gloeiende houtspaander te leiden. Er zal spontaan een vlam ontstaan.

Thermometer

wikipedia

Een thermometer is een meetinstrument dat gebruikt wordt om temperaturen te meten.

Alternatief : Elektrische thermometer

Trechter

wikipedia

Een trechter is een taps toelopende constructie, die gewoonlijk gebruikt wordt om vloeistoffen of gebroken of korrelige vaste stoffen te storten of te geleiden. Ze zijn er in uiteenlopende materialen zoals plastic, glas of blik. Meestal eindigt de trechter in een buis voor het vullen van vaten in de chemische industrie, op laboratoria of in de keuken. Soms wordt in de trechter een filter of zeef ingebouwd, bijvoorbeeld om vervuilde vloeistof bij het overgieten tevens te zuiveren.

Alternatief : Huishoudtrechter

Volpipet

wikipedia

Een pipet wordt gebruikt voor het overbrengen van een nauwkeurige hoeveelheid vloeistof van één recipiënt naar een ander. Hiervoor gebruiken we steeds een rubberpeer. Dit noemen we pipetteren. Met een volpipet kan je alleen het volume afmeten vermeld op de pipet.

Alternatief : Spuit

Weegschuitje

Een weegschuitje wordt gebruikt voor het afwegen van kleine hoeveelheden stof.

Alternatief : Gevouwen papiertje

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »