ICT

Quiz

150 kruiswoordraadsels met oplossingen

500 drilpakketten ingedeeld per leeftijd/onderwerp

 

Animaties

Meer dan 500 simulaties

Heel veel BZL-werkblaadjes

Web 2.0

Web 2.0 toegepast op chemiebegrippen

Web 2.0 toepassingen bruikbaar in de klas

 

Ipad-apps

Ipad-apps voor chemie

Ipad-apps in de klas

Uitgewerkte Ipad-lessen

Recente toevoegingen

Quiz: alkanen tweede graad

Koolwaterstoffen Alkanen: begrippen dummyContent Alkanen: naamgeving dummyContent Alkanen: verbindingsvragen dummyContent Alkanen: aantal H-atomen dummyContent

Ipadles OVUR methode: titratie van azijnzuur

Ipadles: OVUR methode bij titratie van tafelazijn     Bepalen van gehalte azijnzuur in huishoudazijn Aangepaste bundelORIËNTERENOnderzoeksvraagHoe kun je experimenteel het azijnzuurgehalte bepalen in huishoudazijn?VOORBEREIDENHet gehalte van azijnzuur in huishoudazijn...

Ipadles Virtual Reality

Ipadles Virtual Reality...

Augmented Reality

Augmented Reality Mirage Isomerie https://itunes.apple.com/nl/app/mirage-isomere-z-e/id921376623?mt=8 Mirage : geometrie van moleculen https://itunes.apple.com/nl/app/mirage-geometrie-desmolecules/id909916556?mt=8 Mirage: Kernreactor...

Ipadles: Vlamproeven en fotometrie

Ipaldles Fotometrie en Vlamproeven Experiment Bohr Onderzoeksvraag: Welke verschillende kleuren verkrijg je bij het toevoegen van energie aan stoffen? Ondertussen weet je al hoe het atoommodel van Bohr is opgebouwd. Ter verfrissing kan je je even baseren op de...

Ipadles Chemische reacties

Ipadles Chemische reacties 1. los de volgende oefening op. Vul indien nodig een coëfficiënt in. 1. … Fe2S --> … Fe + … S 2. … Na2S --> … Na + … S 3. … H2O --> … H2 + … O2 4. … NO3 --> … N2 + … O2 5. … CaCO3 --> … CaO + … CO2 6. … NH3 + … HCl --> …...

Ipadles Stofeigenschappen en symbolen

Ipadles Stofeigenschappen en symbolen Uit vorige lessen weten jullie al dat zuivere stoffen specifieke stofeigenschappen bezitten. Geef nog eens enkele voorbeelden van stofeigenschappen. Ontgrendel je iPad en open de applicatie ‘Boiling point’. ’....

Ipadles Ionbindingen en ionenrooster

Ipadles Ionbindingen en ionenroosters Om op onderstaande vraag een antwoord te kunnen geven, gaan we beginnen met enkele voorbeelden. Wat zijn ionen? Vul de elektronenconfiguraties aan van onderstaande elementen. Omcirkel het juiste antwoord. Na, Mg en Al uit...

Ipadles Chemische bindingen2

Ipadles Chemische bindingen2 Ionverbindingen Duid aan: Metalen / niet-metalen geven één of meerdere elektronen af en vormen hierbij positieve / negatieve ionen. Metalen / niet-metalen nemen één of meerdere elektronen op en vormen hierbij positieve / negatieve ionen....

Ipadles Samenstelling van atomen

Ipadles Samenstelling van een atoom Op het einde van deze BZL is het de bedoeling dat jullie de volgende begrippen kunnen verwoorden en toepassen: atoomkern, nucleon, proton, neutron, elektron, atoomnummer en massagetal. Veel succes! Overzicht Maak de opdracht 1 ‘De...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »