Kies pagina               

ICT

Bookwidgets: quizz

Quizzen in bookwidgets over de ganse leerstof chemie secundair onderwijs. Indeling per graad en per thema.

Hiernaast ook quizzen teruggevonden uit chemie-olympiades buitenland. Je vindt vaak zowel de leerlingen- als de leerkrachtenversie. 

Bookwidgets: leerinhoud

Aan de hand van webquests wordt de leerinhoud van derde en vierde jaar in een interactieve lessenreeks aangebracht, inclusief met oefeningen, proefjes, contexten. 

Bookwidgets: interactief

Op welke manier kan bookwidgets als werkvorm aangewend worden. Je vindt webinars die aangeven hoe dit kan gebeuren met voorbeelden gekoppeld aan chemie-onderwerpen. 

Animaties

Je vindt hier animaties gekoppeld aan chemische begrippen. Regelmatig vind je ook een geschikt werkblaadje terug. Animaties onder andere van: 

  • Phet Colorado
  • Bilvining
  • Kappenberg
  • Chemcollective…

Web2.0 chemie

Je vindt hier webtools toegepast op chemische begrippen. Je kan op die manier interactief begrippen chemie aanleren. 

Web2.0 in de klas

Je vindt hier webtools die voor bepaalde werkvormen in de klas kunnen worden gebruikt. De indeling gebeurt op basis van de werkvorm die je voor ogen hebt. 

Ipad apps chemie

Je vindt hier apps die gekoppeld zitten aan chemische begrippen. Je vindt de links om de app te installeren en op deze manier de app te gebruiken om interactief de begrippen aan te leren. 

Ipad apps in de klas

Je vindt hier apps die gekoppeld zitten aan werkvormen in te zetten in de klas. Je vindt de links om de app te installeren en op deze manier de werkvorm te gebruiken. 

Ipad AR

Je vindt hier apps Augmented Reality. Vooral toe te passen om modellen op een interactieve, beweeglijke, driedimensionele manier aan te brengen. 

Ipad VR

Je vindt hier apps Virtual Reality. Vooral toe te passen om modellen op een interactieve, beweeglijke, driedimensionele manier aan te brengen. 

Ipad Virtual Labs

Je vindt hier apps Virtual lab om bepaalde experimenten virtueel in te oefeningen. Vooral toe te passen om experimenten en vaardigheden op een interactieve, beweeglijke, driedimensionele manier aan te brengen. 

Ipad Animaties

Je vindt hier apps om bepaalde animaties rond begrippen virtueel in te oefeningen. Vooral toe te passen om begrippen op een interactieve, beweeglijke, driedimensionele manier aan te brengen. 

Android Apps chemie

Je vindt hier koppeling van Android apps aan bepaalde chemische begrippen. Vooral toe te passen om begrippen op een interactieve, beweeglijke, driedimensionele manier aan te brengen. 

Android Apps in de klas

Je vindt hier koppeling van Android apps aan gebruik van werkvormen in de klas. Vooral toe te passen om begrippen op een bepaalde manier aan te brengen in de klas. 

Microsoft  Apps chemie

Je vindt hier koppeling van Microsoft apps aan begrippen chemie. Vooral toe te passen om begrippen op een bepaalde manier aan te brengen in de klas. De links geven de mogelijkheid om de app te installeren.

Ipadlessen

Je vindt hier lessen uitgewerkt waarbij de inhoud ingeoefend wordt via aangegeven Apps. Je vindt de links om de apps te installeren en op deze manier de aangegeven oefeningen op te lossen.

Recente toevoegingen

Quiz: alkanen tweede graad

Koolwaterstoffen Alkanen: begrippen dummyContent Alkanen: naamgeving dummyContent Alkanen: verbindingsvragen dummyContent Alkanen: aantal H-atomen dummyContent

Ipadles OVUR methode: titratie van azijnzuur

Ipadles: OVUR methode bij titratie van tafelazijn     Bepalen van gehalte azijnzuur in huishoudazijn Aangepaste bundelORIËNTERENOnderzoeksvraagHoe kun je experimenteel het azijnzuurgehalte bepalen in huishoudazijn?VOORBEREIDENHet gehalte van azijnzuur in huishoudazijn...

Ipadles Virtual Reality

Ipadles Virtual Reality...

Augmented Reality

Augmented Reality Mirage Isomerie https://itunes.apple.com/nl/app/mirage-isomere-z-e/id921376623?mt=8 Mirage : geometrie van moleculen https://itunes.apple.com/nl/app/mirage-geometrie-desmolecules/id909916556?mt=8 Mirage: Kernreactor...

Ipadles: Vlamproeven en fotometrie

Ipaldles Fotometrie en Vlamproeven Experiment Bohr Onderzoeksvraag: Welke verschillende kleuren verkrijg je bij het toevoegen van energie aan stoffen? Ondertussen weet je al hoe het atoommodel van Bohr is opgebouwd. Ter verfrissing kan je je even baseren op de...

Ipadles Chemische reacties

Ipadles Chemische reacties 1. los de volgende oefening op. Vul indien nodig een coëfficiënt in. 1. … Fe2S --> … Fe + … S 2. … Na2S --> … Na + … S 3. … H2O --> … H2 + … O2 4. … NO3 --> … N2 + … O2 5. … CaCO3 --> … CaO + … CO2 6. … NH3 + … HCl --> …...

Ipadles Stofeigenschappen en symbolen

Ipadles Stofeigenschappen en symbolen Uit vorige lessen weten jullie al dat zuivere stoffen specifieke stofeigenschappen bezitten. Geef nog eens enkele voorbeelden van stofeigenschappen. Ontgrendel je iPad en open de applicatie ‘Boiling point’. ’....

Ipadles Ionbindingen en ionenrooster

Ipadles Ionbindingen en ionenroosters Om op onderstaande vraag een antwoord te kunnen geven, gaan we beginnen met enkele voorbeelden. Wat zijn ionen? Vul de elektronenconfiguraties aan van onderstaande elementen. Omcirkel het juiste antwoord. Na, Mg en Al uit...

Ipadles Chemische bindingen2

Ipadles Chemische bindingen2 Ionverbindingen Duid aan: Metalen / niet-metalen geven één of meerdere elektronen af en vormen hierbij positieve / negatieve ionen. Metalen / niet-metalen nemen één of meerdere elektronen op en vormen hierbij positieve / negatieve ionen....

Ipadles Samenstelling van atomen

Ipadles Samenstelling van een atoom Op het einde van deze BZL is het de bedoeling dat jullie de volgende begrippen kunnen verwoorden en toepassen: atoomkern, nucleon, proton, neutron, elektron, atoomnummer en massagetal. Veel succes! Overzicht Maak de opdracht 1 ‘De...

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »