Werking van antivries

1.Onderzoeksvraag

Voeg je glycol en/of glycerol toe bij water zodat het niet bevriest?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • 1 beker (80 ml)
  • 3 kleine proefbuizen + stoppen
  • Thermometer
  •  ijs
  •  NaCl
  • Glycol &     glycerol

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng 100g ijs in stukken in de beker. Voeg hieraan 33 g NaCl toe. Meet de temperatuur.
  2. Neem 3 proefbuizen. Pb1: 6 ml water, Pb2: 3 ml water + 3 ml glycol, Pb3: 3 ml water + 3 ml glycerol.
  3. Zet de proefbuizen in de beker en zorg dat de stoffen volledig zijn ondergedompeld.
  4. Kijk naar de aggregatietoestanden.

b.Waarneming (+ foto’s)

Ijs: t(begin): 0°C
t(na toevoeging NaCl): -8°C

Pb 1: water is volledig bevroren.
Pb 2: is niet bevroren.
Pb 3: is niet bevroren.

4.Reflecteren

Door toevoeging van natriumchloride aan het ijs, daalt de temperatuur.
Zowel glycol als glycerol lost goed op in water. Ze werken vriespuntverlagend. Ze worden toegevoegd aan water om schadelijke uitzetting te voorkomen als het water bevriest.

Glycol wordt als antivriesmiddel gebruikt in o.a. radiatoren van auto’s en in hydraulische remvloeistof. De mogelijkheid om glycerol te gebruiken in antivries wordt onderzocht.

Het toevoegen van glycol gebeurt om het bevriezen van de koelvloeistof te voorkomen als de auto stilstaat in de winter. Het vriespunt van een oplossing van een stof in water ligt namelijk lager dan 0 graden Celsius. Hoe meer mol van een stof in een bepaalde hoeveelheid water is opgelost, des te lager is het vriespunt van de oplossing. Voor stoffen die niet in ionen splitsen geldt, dat per mol stof die men in 1000 gram water oplost het vriespunt van de oplossing afneemt met 1,86 graden Celsius.

 

Aanmelden

negentien − elf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »