Geheime boodschap : korte tijd zichtbaar

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • 2.5g I2
 • 1.7 g KI
 • 1 g zetmeel
 • 2.32 g Na2S2O3.5H20
 • water
 • 25 ml bekerglas
 • 3 keer 250ml bekerglazen
 • pincet
 • grote witte filtreerpapieren
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Zetmeeloplossing : Breng in het 25ml bekerglas 1 g oplosbare zetmeel in 10ml gedestilleerd water en giet dit staal in 50ml kokend water, kook nog 5 minuten en leng dan aan tot ongeveer 100 ml
 2. Joodoplossing : Breng in een beker 100ml water, 1.7g KI en nadien 2.5 I2 en roer.
 3. Na2S2O3 oplossing : 2.32g Na2S2O3.5H2O  oplossen in 100 ml water.
 4. Schrijf een boodschap met de zetmeeloplossing. Laat drogen. Besproei nu met de joodoplossing. De boodschap wordt zwart. Laat drogen.
 5. Sproei met de derde oplossing. De boodschap verdwijnt.

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

In eerste instantie ontstaat het blauwzwart complex tussen I2 en zetmeel.

Toevoeging van S2O32- geeft :

 

I2  +  2 S2O32-  –> 2I  + S4O62-

 

Aanmelden

twee + 16 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »