Hoofdstuk 3 – Experimenten

Enkelvoudige stoffen

h. Fosfor

Hoofdstuk 3 – Experimenten

Enkelvoudige stoffen

a. Algemeen

b. Aluminium

c. Boor

d. Calcium

e. Dibroom

f. Dichloor

g. Dijood

h. Fosfor

i. Ijzer

j. Kalium

k. Koolstof

l. Koper

m. Kwik

n. Lithium

o. Lood

p. Magnesium

q. Natrium

r. Silicium

s. Stikstof

t. Tin

u. Waterstofgas

v. Zilver

w. Zink

x. Zuurstofgas

y. Zwavel

Aanmelden

9 + zes =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »