Kies pagina               

Hoofdstuk 3 – Experimenten

Enkelvoudige stoffen

h. Fosfor
h. Helium

Hoofdstuk 3 – Experimenten

Enkelvoudige stoffen

a. Algemeen

b. Aluminium

c. Boor

d. Calcium

e. Dibroom

f. Dichloor

g. Dijood

h. Fosfor

i. Helium

i. Ijzer

Corrosie zichtbaar maken

j. Kalium

k. Koolstof

l. Koper

m. Kwik

n. Lithium

o. Lood

p. Magnesium

q. Natrium

r. Silicium

s. Stikstof

t. Tin

u. Waterstofgas

v. Zilver

w. Zink

x. Zuurstofgas

y. Zwavel

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »