Kies pagina               

Hoe gebruik je correct een bunsenbrander?

1.Onderzoeksvraag

Hoe gebruik je correct een bunsenbrander?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  •  oude en nieuwe bunsenbrander,
  • lucifers,
  • duran-proefbuis,
  • plastieken proefbuis,
  • houten klem,
  • kroesje,
  • kroesjestang,
  • chronometer
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

1: Steek de bunsenbrander correct aan( eerst lucifer aandoen, gas openzetten, zuurstof dicht, veiligheidsvlam aansteken, gastoevoer van bunsenbrander openzetten, zuurstof openzetten)

2: Steek de oude bunsenbrander ook aan (merk verschil in veiligheid op!)

3: Wat is het verschil tussen een blauwe(zuurstof open) vlam en een gele(zuurstof dicht)?

1: Vul de duran-proefbuis met 5ml water, hou in de vlam(geel) en time de tijd tot het water kookt.

2: Herhaal, maar nu in de blauwe vlam(koel eerste proefbuis voldoende af of neem een nieuwe), vergelijk de 2 tijden.

3: Hou het kroesje gedurende 30 seconden in een blauwe en vervolgens in een gele vlam, vergelijk het uitzicht.

b.Waarneming (+ foto’s)

1+2: Bij de nieuwste bunsenbrander kunnen we heel gecontroleerd en voorzichtig de vlam aansteken, bij de oude hebben we ineens een steekvlam.

3: De proefbuis in de blauwe vlam kookt veel vlugger dan die in de gele.

Het kroesje in de gele vlam krijgt een roetaanslag, de blauwe vlam heeft dit effect niet.

4.Reflecteren

De blauwe vlam, waar de zuurstof volledig open staat, is niet alleen veel warmer, de verbranding verloop ook veel zuiverder, er is geen roetaanslag.

5. Aanvullingen

alternatieve proeven:

– Nadat vastgesteld is dat een blauwe vlam warmer is dan een gele kan je het experiment herhalen, alleen laat je nu de proefbuis in de top van de gele vlam houden en aan de basis van de blauwe. Time opnieuw en je stelt vast dat het verschil in kooktijd kleiner is geworden of zelfs omgedraaid!

wetenschappelijke methode: Er mag maar 1 parameter veranderen.

– Verschillende proefbuizen gebruiken om het belang daarvan te demonstreren.

belang correct materiaal: een plastiek smelt, een gewone glazen proefbuis springt.

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »