Info met wolfram

Chemische reactie

Chemisch rekenen

 1. Hoeveelheid mol reagentia nodig om bepaald aantal mol reactieproduct te maken
 2. Hoeveel mol reagentia nodig om bepaald aantal gram reactieproduct te maken
 3. Hoeveel mol reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal mol reagens
 4. Hoeveel mol reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal gram reagens
 5. Hoeveel gram reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal mol reagens
 6. Hoeveel gram reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal gram reagens
 7. Hoeveel gram reagentia nodig om een bepaald aantal mol reactieproduct te maken
 8. Hoeveel gram reagentia nodig om een bepaald aantal gram reactieproduct te maken
 9. Aantal gram bepalen van een stof als het aantal deeltjes is gegeven
 10. Aantal mol bepalen van een stof als het aantal deeltjes is gegeven
 11. Aantal deeltjes bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 12. Aantal gram bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 13. Aantal deeltjes bepalen van een stof als de massa van een stof is gegeven (gram)
 14. Aantal gram bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 15. % samenstelling van elementen in een verbinding
 16. Massa’s van de atomen van de stof bij het opgeven van een bepaalde massa stof
 17. Aantal mol bepalen van een bepaald volume gas onder normaal omstandigheden
 18. Massa’s van een bepaald volume gas bepalen onder normaal omstandigheden
 19. Aantal deeltjes bepalen van een bepaald volume gas onder normaal omstandigheden
 20. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in mol)
 21. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in massa)
 22. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in massa en mol)
 23. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in mol en massa)
 24. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in aantal deeltjes en in massa)
 25. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in gram en aantal deeltjes)
 26. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in aantal deeltjes en in massa)

 

 

Organische chemie

 1. Functionele groepen: groep aan te passen
 2. Brutoformule van organische verbindingen; naam van de organische verbindingen aanpassen
 3. Langste keten in een organische verbinding: verbindingsnaam aan te passen
 4. Zaagtandstructuur van organische verbinding: naam van de organische verbinding aanpassen
 5. Soort bindingen in een organische verbinding; naam van de organische verbinding aanpassen
 6. 3D-structuur van een organische verbinding: naam van de organische verbinding aanpassen
 7. Bol-bolmodel van een organische verbinding: naam van de organische verbinding aanpassen
 8. Waarden van bindingsenergie van de bindingen in een organische verbinding: naam van de organische verbinding aanpassen
 9. Lewisstructuren organische verbindingen: de organische verbindingen aanpassen
 10. Verbrandingsreacties organische stoffen met vorming van CO2   : de organische verbindingen aanpassen
 11. Verbrandingsreacties organische stoffen met vorming van CO: de organische verbindingen aanpassen
 12. Isomeren van een brutoformule: de organische verbindingen aan te passen
 13. Zoeken van cis-trans isomeren van verbinding: organische verbindingen aan te passen
 14. Smeltpunten organische stoffen met elkaar vergelijken: organische verbindingen aanpassen
 15. Kookpunten organische stoffen met elkaar vergelijken: organische verbindingen aanpassen
 16. Fasediagramma bij koken van een organische verbinding; organische verbinding aanpassen
 17. Dichtheid organische verbindingen: organische verbinding aanpassen
 18. Oplosbaarheid organische verbindingen: organische verbinding aanpassen
 19. Molaire massa van organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 20. Thermodynamische aspecten van organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 21. CAS-nummer organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 22. Geur organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 23. Elementanalyse organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 24. Triviale namen organische verbinding: organische verbinding aanpassen
 25. Aggregatietoestand organische verbinding; organische verbinding aanpassen
 26. Volgorde molaire massa van verbindingen in organische stofklassen: stofklasse aanpassen
 27. Snelheid geluid in solvent
 28. Absorptie van straling, organische vloeistof aan te passen
 29. Chemische reactie met organische verbindingen in woord
 30. Chemische reactie met structuurformules
 31. Stoichiometrie met organische verbindingen in chemische reacties
 32. Organische verbinding maken met elementsamenstelling

Neutralisatiereacties

1, Verband pKa en Ka             

2, [H+] berekenen bij gegeven pH         

3, pH berekenen bij gegeven [H+] concentratie           

4. pH berekenen bij gegeven [OH] concentratie  LINK   

5. pOH berekenen bij gegeven [OH] concentratie          

6. , pOH berekenen bij gegeven pH 

7. pH berekenen bij gegeven pOH             

8. , pH berekenen bij gegeven Ka waarde en concentratie van het zuur

9. pKa van zuren opzoeken   

10. pH  van zwak zuren berekenen 

11. pOH  van zwak zuren berekenen

12. Protonenconcentratie van een oplossing zwak zuur

13. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, volume zuur en base 

14. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, zuur en volume base

15. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, zuur en volume zuur

16. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc  zuur en volume zuur en base

17. pH van zuur met gegeven concentratie in g/l

18. Welke zuur-base indicatoren veranderen van kleur bij een bepaalde pH waarde

19. Lijst van de zuur-base indicatoren

20. Lijst van de zuur-base indicatoren geschikt bij een bepaalde pH waarde

21. Maken van een verdunning uit een geconcentreerde zuuroplossing

22. Maken van een verdunning uit een geconcentreerde ammoniakoplossing

23. Buffer pH met gekende pKa en concentraties buffercomponenten

24. pKa van buffer met pH waarde en concentraties buffercomponenten

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »