Info met wolfram

Chemisch rekenen

 1. Hoeveelheid mol reagentia nodig om bepaald aantal mol reactieproduct te maken
 2. Hoeveel mol reagentia nodig om bepaald aantal gram reactieproduct te maken
 3. Hoeveel mol reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal mol reagens
 4. Hoeveel mol reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal gram reagens
 5. Hoeveel gram reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal mol reagens
 6. Hoeveel gram reactieproduct vertrekkend van welbepaald aantal gram reagens
 7. Hoeveel gram reagentia nodig om een bepaald aantal mol reactieproduct te maken
 8. Hoeveel gram reagentia nodig om een bepaald aantal gram reactieproduct te maken
 9. Aantal gram bepalen van een stof als het aantal deeltjes is gegeven
 10. Aantal mol bepalen van een stof als het aantal deeltjes is gegeven
 11. Aantal deeltjes bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 12. Aantal gram bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 13. Aantal deeltjes bepalen van een stof als de massa van een stof is gegeven (gram)
 14. Aantal gram bepalen van een stof als de hoeveelheid stof is gegeven (mol)
 15. % samenstelling van elementen in een verbinding
 16. Massa’s van de atomen van de stof bij het opgeven van een bepaalde massa stof
 17. Aantal mol bepalen van een bepaald volume gas onder normaal omstandigheden
 18. Massa’s van een bepaald volume gas bepalen onder normaal omstandigheden
 19. Aantal deeltjes bepalen van een bepaald volume gas onder normaal omstandigheden
 20. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in mol)
 21. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in massa)
 22. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in massa en mol)
 23. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in mol en massa)
 24. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in aantal deeltjes en in massa)
 25. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in gram en aantal deeltjes)
 26. Rendementsberekening bij een reactie (uitdrukking in aantal deeltjes en in massa)

 

 

Chemische reactie

Neutralisatiereacties

1, Verband pKa en Ka             

2, [H+] berekenen bij gegeven pH         

3, pH berekenen bij gegeven [H+] concentratie           

4. pH berekenen bij gegeven [OH] concentratie  LINK   

5. pOH berekenen bij gegeven [OH] concentratie          

6. , pOH berekenen bij gegeven pH 

7. pH berekenen bij gegeven pOH             

8. , pH berekenen bij gegeven Ka waarde en concentratie van het zuur

9. pKa van zuren opzoeken   

10. pH  van zwak zuren berekenen 

11. pOH  van zwak zuren berekenen

12. Protonenconcentratie van een oplossing zwak zuur

13. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, volume zuur en base 

14. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, zuur en volume base

15. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc base, zuur en volume zuur

16. Titratiecurve sterk zuur met sterke base met ingevoerde conc  zuur en volume zuur en base

17. pH van zuur met gegeven concentratie in g/l

18. Welke zuur-base indicatoren veranderen van kleur bij een bepaalde pH waarde

19. Lijst van de zuur-base indicatoren

20. Lijst van de zuur-base indicatoren geschikt bij een bepaalde pH waarde

21. Maken van een verdunning uit een geconcentreerde zuuroplossing

22. Maken van een verdunning uit een geconcentreerde ammoniakoplossing

23. Buffer pH met gekende pKa en concentraties buffercomponenten

24. pKa van buffer met pH waarde en concentraties buffercomponenten

Aanmelden

drie × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »