Kies pagina               

Steekkaarten begrippen — chronologisch

Hoofdstuk 1: Stoffen rondom ons

Hoofdstuk 2: Atoommodellen

Hoofdstuk 3: Het periodiek systeem

Hoofdstuk 4: Chemische bindingen – intramoleculaire krachten

Hoofdstuk 5: Chemische reacties

Onderscheid chemische en fysische reactie

Onderscheid chemische en fysische reactie

Stofveranderingen bij chemische reacties

Stofveranderingen bij chemische reacties

Chemische reactiesoorten
Energieveranderingen bij chemische reacties – activeringsenergie
Reactievergelijkingen voorstellen

Hoofdstuk 6: Chemische rekenen

Hoofdstuk 7: Anorganische stoffen

Hoofdstuk 8: Eigenschappen van stoffen

Geleiding van stoffen
Polaire en apolaire stoffen
Ionisatiereactie - dissociatiereactie

Hoofdstuk 9: Organische stofklassen

Hoofdstuk 10: Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties

Ionenuitwisselingsreactie
Neerslagtitratie

Hoofdstuk 11: Zuur-basereacties

Sterkte van zuren en basen opgelost in water
Het begrip pH – pOH

Het begrip pHpOH

Buffers – buffercapaciteit

Hoofdstuk 12: Redoxreacties

Oxidatiegetal
Verbrandingsreacties
Oplosstrategieën voor het opstellen van redoxreacties
De galvanische cel – batterij – elektrolytbrug – zoutbrug – anode – kathoden
Corrosie – roest
Redoxtitratie
Redoxreactie in niet-waterig midden

Hoofdstuk 13: Thermodynamica

Systeem – omgeving
Inwendige energie – calorimetrie
Reactie-energie – neutralisatiewarmte – oploswarmte – smeltwarmte - vormingswarmte - verbrandingswarmte
Entropie
Vrije energie

Hoofdstuk 14: Reactiesnelheid

Snelle en trage chemische reacties

Snelle en trage chemische reacties

Botsingsmodel: elastische botsing – effectieve botsing
Activeringsenergie – geactiveerd complex
Snelheidswet
Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden
Snelheidsvergelijking – orde van een chemische reactie
Klokreactie

Hoofdstuk 15: Chemisch evenwicht

Hoofdstuk 16: Biomoleculen

Eiwitten
Suikers
Vetten
Enzymen
DNA en RNA

Hoofdstuk 17: Kunststoffen

Steekkaarten Chemische Begrippen — Chronologisch

Hoofdstuk 1: Stoffen rondom ons

Chemie is overal

Voorwerpen en stoffen

Soorten mengsels

Scheidingstechnieken

Soorten zuivere stof

Modellen

Voorstellen van zuivere stoffen

Indeling van enkelvoudige stoffen

Hoofdstuk 2: Atoommodellen

Geschiedenis van de atoommodellen

Algemeen bouwpatroon van een atoom

Structuur van de elektronenmantel

Radioactiviteit

Hoofdstuk 3: Het periodiek systeem

Rangschikking van de elementen

Metaal- en niet-metaalkarakter

Hoofdstuk 4: Chemische bindingen – intramoleculaire krachten

Keuze van het bindingsmodel Chemische bindingenintramoleculaire krachten

Atoombinding of covalente binding Bindingselektronen

Ionbinding

Metaalbinding

Hoofdstuk 5: Chemische reacties

Onderscheid chemische en fysische reactie Stofveranderingen bij chemische reacties Chemische reactiesoorten

Energieveranderingen bij chemische reacties – activeringsenergie

Kenmerken van chemische reacties

Reactievergelijkingen voorstellen

Hoofdstuk 6: Chemische rekenen

Atoom- en molecuulmassa

Mol

Ideale gaswetmolair gasvolume Concentratie

Stoichiometrische berekeningen

Hoofdstuk 7: Anorganische stoffen

Indeling van de samengestelde stoffen

Zuren

Oxiden

Zouten Samenhang tussen anorganische stofklassen

Hoofdstuk 8: Eigenschappen van stoffen

Water anders bekeken

Geleiding van stoffen

Polaire en apolaire stoffen

Intermoleculaire krachten

Dissociatiereactieionisatiereactie

Hoofdstuk 9: Organische stofklassen

Indeling en voorstelling van organische stoffen

Verzadigde koolwaterstoffen

Onverzadigde koolwaterstoffen

 

 

Isomerie

Reactietypes in de organische chemie

Hoofdstuk 10: Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties

Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties

Oplosbaarheid Oplosbaarheid van gassenOplosbaarheidsproduct- Oplosbaarheidsconstante

Ionenuitwisselingsreactie

Neerslagtitratie

Hoofdstuk 11: Zuur-basereacties

Neutralisatiereacties

Zuur-basetheoriën

Sterkte van zuren en basen opgelost in water

Het begrip pHpOH

Buffersbuffercapaciteit

Zuur-basetitraties

Hoofdstuk 12: Redoxreacties

Oxidatiegetal

Verbrandingsreacties

Redoxreacties

Oplosstrategieën voor het opstellen van redoxreacties

Sterkte van oxidatoren en reductoren

De galvanische cel batterij elektrolytbrug – zoutbrug anodekathoden

Corrosieroest

Elektrolyse

Redoxtitratie thermolyse elektrolyse

Redoxreactie in niet waterig milieu

Hoofdstuk 13: Thermodynamica

Systeemomgeving

Inwendige energiecalorimetrie

Reactie-energieneutralisatiewarmteoploswarmtesmeltwarmte – vormingswarmteverbrandingswarmte

Wetten

Enthalpie – wet van Hess

Entropie

Vrije energie

Hoofdstuk 14: Reactiesnelheid

Snelle en trage chemische reacties

Botsingsmodel: elastische botsingeffectieve botsing

Activeringsenergiegeactiveerd complex

Snelheidswet

Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden

Snelheidsvergelijkingorde van een chemische reactie

Klokreactie

Hoofdstuk 15: Chemisch evenwicht

Evenwichtsreacties

Omzettingomzettingsgraad – rendement

Principe van Le Châtelier

Liesegangsche ringenoscillerende reactie

Hoofdstuk 16: Biomoleculen

Eiwitten

Suikers

Vetten

Enzymen

DNA-RNA

Hoofdstuk 17: Kunststoffen

Kunststoffen

Indeling op basis van reactietype

Thermoharders

Thermoplasten

Elastomeren

Steekkaarten Chemische Begrippen — Chronologisch

Volledige lijst begrippen in chronologische volgorde

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »