Oscillerende reactie: Landolt reactie

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • KIO3
  • geconcentreerd zwavelzuur
  • ethanol
  • Na2SO3
  • zetmeel

b.Opstelling (foto)

2.Uitvoeren

a.Werkwijze

-OplossingA: 4.3 g KIO3 in 1000 ml water

-Oplossing B: 2.2; ml geconcentreerd H2SO4, 10 ml ethanol en 1.16 g Na2SO3 in 1000 ml water

-Oplossing C: 0.1% zetmeeloplossing

 

-bekerglas1: 100 ml water + 20 ml C + 50 ml B  + 50 ml A

-bekerglas2: 200 ml water + 20 ml C + 50 ml B + 50 ml A

-bekerglas3: 300 ml water + 20 ml C + 50 ml B + 50 ml A

De oplossingen worden in de gegeven volgorde samengevoegd en geroerd.

De laatste oplossing (oplossing A) wordt als laatste gelijktijdig aan de 3 oplossingen gebracht. De oplossing in beker 1 gaat na ongeveer 15 seconden van kleurloos naar blauw, bij de tweede duurt dit ongeveer 30 seconden, bij de derde ongeveer 1 minuut.

3.Reflecteren

KLIKKLIK

Aanmelden

twaalf − twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »