Omkeerbare omzetting van kopermetaal tot koperoxide

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Kleine bunsen
  • glazen pasteurpipet
  • lucifer
  • klemmen en statief.
  • wat koperpoeder of kleine stukjes
  • waterstofgas 50ml
  • houten stokje welke in de pipet raakt.
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

Breng met een houten stokje 0,5 g koperdraad in de glazen pipet. Verbind dit met een klem in horizontale positie

Verwarm de Cu-pipet gedurende 30s en blaas traag 60ml lucht door de pipet terwijl de pipet in de vlam blijft. De koper wordt zwart.
 2 Cu(s) + O2(g) –>   2 CuO(s)

Verbind de spuit met waterstofgas aan de pipet. Verhit de CuO-pipet en spuit traag waterstofgas in de pipet. Er ontstaan druppels water aan de wand van de pipet.
CuO(s) + H2(g)  –> 2 Cu(s) + H2O(l)

Aanmelden

9 − 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »