Blaas het meeste koolstofdioxide

 Blaas koolstofdioxide uit.

1.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

  • Rietje
  • Kalkwater (Los calciumhydroxide op in water tot je een verzadigde oplossing hebt. Gebruik alleen maar de bovenste heldere oplossing . Zie ook bij opmerkingen)
  • klein maatkolfje
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Voeg in het maatkolfje ongeveer 10 ml van het heldere kalkwater.
  2. Breng hierin het rietje en blaas zachtjes. Kijk naar het kalkwater.
  3. Blijf nu een hele tijd zachtjes blazen en controleer regelmatig het kalkwater

b.Waarneming (+ foto’s)

Bij het blazen ontstaat een witte troebel. Door langdurig te blazen verdwijnt deze terug.

3. Verklaring

Door het blazen komt er koolstofdioxide (CO2) in het kalkwater. Het kalkwater bevat Ca(OH)2.

Het gas reageert met dit calciumhydroxide en vormt het CaCO3 of calciumcarbonaat. Dit is vast te stellen door de vorming van een witte troebel. Bij het blijvend blazen lost de troebel terug op vermits het toegevoerde koolstofdioxide de oplossing ook gaat verzuren. 

4. Opmerking

  • Kalkwater kan je ook als volgt maken. Meng een lepel cement of mortel met 250 mL water. Laat het troebele mengsel bezinken en filtreer het daarna door twee papieren koffiefilterzakjes. Het filtraat is kalkwater.

Aanmelden

15 + negentien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »