Luchtverontreiniging door SO2

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je luchtverontreiniging door SO2 aantonen?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Blisterverpakking
 • 2 petrischaaltjes
 • Indicator papier
 • Stopwatch
 • Kaliumdichromaat (2mol/l)
 • Kaliumpermanganaat (0,05mol/l)
 • Natriummetabisulfiet
 • Waterstofchloride (1mol/l)
 • Bariumchloride

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Plaats in het midden van het petrischaaltje een blister met daarin 0,04 gram natriummetabisulfiet.
 2. Voeg bovenaan de blister 3 druppels kaliumdichromaat.
 3. Voeg rechts van de blister 3 druppels kaliumpermanganaat.
 4. Voeg links van de blister 3 druppels bariumchloride.
 5. Voeg op het einde 3 druppels zoutzuur toe op het natriummetabisulfiet.
 6. Sluit de petrischaal af.
 7. Bekijk de resultaten na 1 minuut en na 10 minuten.
 8. Vergelijk dit resultaat met een voorbeeld waarbij er geen stoffen in de blister zitten.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Bij het samenvoegen van natriumbisulfiet en zoutzuur ontstaat een gas :

Na2S2O5 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + 2 SO2

Na ongeveer een minuut zal het indicator papiertje veranderen van kleur.

Mangaan (VII) zal reduceren tot mangaan (IV) oxide.

Na 10 minuten zal het kaliumpermanganaat (VII) verder reduceren

naar  mangaan(II).

2 KMnO4 + 3 SO2 + 2 H2O –> 2 MnO2 + K2SO4 + 2 H2SO4

5 SO2 + 2 KMnO4 + 2 H2O –> 2 MnSO4 + K2SO4 + 2 H2SO4

 

Het dichromaat (VI) reduceert naar de chroom (III) toestand. (–> redoxreacties)

SO2 + K2Cr2O7 + 3H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3H2O

SO2 + BaCl2 + H2O –> BaSO3 + 2HCl

 

De indicator neemt de rode kleur aan wat duidt op aanwezigheid van zuur.

SO2 + H20 –> H2SO3

5. Aanvullingen

Werk onder de zuurkast.

Soms kan het proces iets meer tijd in beslag nemen.

Eventueel kun je ook H2O2 gebruiken als identificatie van zwaveldioxide

 

Maak slierten van de identificatie om de diffusie aan te geven. Maak SO2 aan een zijde en andere stoffen aan andere zijde. Probeer hiermee het patroon van KMnO4 aan te geven

KLIKKLIK

Aanmelden

4 × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »