Stoechiometrische verhouding bepalen via neerslagvorming

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • 3 rijen van 10 kuiltjes
  • 0,1 mol/l CaCl2 (1,47 g CaCl2.2H2O in 100ml oplossing)
  • 0,1  mol/l Naoxalaat (1,34 g Na2C2O4 in 100ml oplossing)
  • 0,1 mol/l Na3PO4 (3,8 g Na3PO4.12H2O in 100 ml oplossing)
  • 0,1 mol/l Na-oleaat (3,04 g Na-oleaat in 100 ml oplossing)
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

Vul de kuiltjes volgens de aangegeven tabel.

Meng met een tandenstokertje en laat de stalen 5 minuten staan.

Hou het schaaltje omhoog en controleer en vergelijk de gevormde hoeveelheid neerslag. Probeer een verhouding te maken over de rijen heen.

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

Op basis van de hoeveelheid neerslag wordt gekeken welke de stoechiometrische verhouding is tussen Ca2+ en verschillende anionen telkens van een zelfde concentratie.

D e tegengestelde ionen worden in verschillende concentraties ten op zicht van elkaar gebracht.

Optredende reacties:

Ca2+  + Ox2- –> CaOx

3Ca2+ + 2 PO43- –> Ca3(PO4)2

Ca2+ + 2 C17H33COOH  –> Ca(C17H33COO)2 + 2 H+

De verhoudingen waarbij een stoechiometrische verhouding optreden zijn respectievelijk 1:1  , 3:2 en 1:2.

 

 

Aanmelden

drie × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »