Bewegingen in een petrischaal

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Gedestilleeerd water
  • K4Fe(CN)6
  • NH4SCN
  • FeCl3
  • Petrischaal
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

Vul de petrischaal half met water. Breng aan één kant een spatelpunt K4Fe(CN)6, aan een andere zijde een spatelpunt NH4SCN en aan een derde zijde de FeCl3. Er ontstaat een rode en een blauwe linie en ook geen verkleuring.

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

Fe3+ + SCN–  –> Fe(SCN)2+   rode kleur

4 Fe3+ + 3 Fe(CN)64-  –> Fe4[Fe(CN)6]

Aanmelden

drie + 9 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »