Bloedende snijwonde

Filmfragment
1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we een echte snijwonde simuleren in het labo en deze ook weer doen verdwijnen?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Bot mes
 • Watten
 • KSCN (3g op 100 ml)
 • FeCl3 (1 g op 100 ml)
 • Na3PO4.12H2O (10 g op 100ml)

Opstelling (foto)

Etiketten

COS brochure

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Smeer een beetje KSCN-oplossing op je hand.
 2. Dep je (bot) mes in de FeCl3-oplossing.
 3. Maak een ‘snee’ in je hand.
 4. Dep een watje in de Na3PO4.12H2O-oplossing.
 5. Wrijf hiermee over de snede in je hand.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

FeCl3(aq) + 3KSCN(aq) —> Fe(SCN)3(aq) + 3KCl(aq)
Ijzerthiocyanaat is een stof met een rode kleur die veel wegheeft van de kleur van bloed. Het natriumfosfaat slaat het ijzer(III) neer en zorgt dat de reactie naar links beweegt. Deze stof reageert weg bij toevoeging van natriumfosfaat.

5.Onderwerpen
 • chemisch evenwicht
 • factoren die een invloed hebben op dit chemisch evenwicht
6. Aanvullingen

Zorg dat het mes niet te scherp is anders snij je je echt. De stoffen in deze proef zijn in deze concentraties niet schadelijk maar goed afspoelen is de boodschap.

7. Bronnen

KLIK

Aanmelden

5 + 7 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »