Het tijdelijk ontkleuren van bloemblaadjes met zwaveldioxide

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we een rode roos tijdelijk ontkleuren met zwavel?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • proefbuis
  • donker doosje met deksel
  • rode roos
  • bunsenbrander
  • zwavelpoeder

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng wat zwavelpoeder in een proefbuis.
  2. Verbrand de zwavel met de bunsenbrander.
  3. Hou bovenaan de proefbuis een tijdje een blad van een rode roos.
  4. Als de ontkleuring is opgetreden, wordt het blad in een donkere doos gelegd en de doos wordt dicht gedurende een dag bewaard.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

S8 + 8 O2 –> 8 SO2

SO2(g) +  H2O(l) –>  H2SO3(aq)

H2SO3(aq) –> 2H+(aq) + SO32-(aq

SO32-(aq)+ [pigment – o] –>  SO42-(aq) + [pigment]

De ontkleuring is een redoxreactie met SO32- waarbij zuurstof wordt onttrokken aan het pigment. Dit is tijdelijk vermits het gereduceerd pigment terug zuurstof kan opnemen uit de lucht en terug de oorspronkelijke kleur krijgen.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

tien − zeven =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »