Explosief Zilver

 1. Onderzoeksvraag

Hoe kun je vast materiaal doen knallen?

 1. Voorbereiding

Begrippen als achtergrond voor experiment

Neerslagreactie: Een neerslagreactie is een reactie waarbij vaste deeltjes in een vloeistof ontstaan.

Materiaal

 • 2 erlenmeyers van 100 ml
 • Stop met slang
 • Aansteker
 • Enkele filtreerpapiertjes
 • Trechter
 • Spatel
 • Calciumcarbide
 • Water
 • Tollensreagens: Voeg 2 druppels van een oplossing van 5% NaOH bij 1 ml waterige oplossing van 5% AgNO3. Schud de buis en voeg druppelsgewijs met roeren 2mol/l NH3 totdat de AgOH neerslag terug oplost.

Opstelling (foto)

 1. Uitvoeren

Werkwijze

 • Doe 50 ml water in een erlenmeyer. In de ander doe je 50 ml tollensreagens.
 • Doe een spatel punt calciumcarbide in het water en doe de stop erop, waarmee je het vrijgekomen gas in het tollensreagens laat vrijkomen.
 • Filtreer na de reactie de neerslag af die ontstond en was met water.
 • Droog het residu met wat extra filtreerpapiertjes.
 • Ga naar buiten of werk onder de trekkast. Steek de afgefiltreerde vaste stof aan.

Waarneming (+ foto’s)

Het residu ontploft.

 1. Reflecteren

Optredende reacties

CaC₂ + 2H₂O → Ca(OH)₂ + C₂H₂

C₂H₂ + 2[Ag(NH3)₂]OH → Ag₂C₂ + 4NH₃ + 2H₂O

Het acetyleengas dat ontsnapt gaan we laten reageren met het Tollensreagens. Een nieuwe reactie ontstaat en gaat zilveracetylide neerslaan. Dit is een instabiel explosief.

Zilveracetylide kan exploderen bij verhitting en mechanische belasting.

Ag₂C₂ (vast) → 2Ag (vast) + 2C (vast)

Besluit

Door acetyleengas te laten reageren met Tollensreagens, krijgen we zilveracetylide. Dit een zeer instabiele neerslag die gevormd, door er een vlam aan te houden gaat de explosie plaatsvinden.

Bronnen   KLIK

 1. Tips and tricks

Zorg dat het residu goed droog is, hoe droger, hoe beter de explosie. Steek niet te veel residu ineens aan.

Je kan ook op het residu kloppen met een hard voorwerp.

Bij het samenvoegen wordt de oranje gekleurde oplossing groen. Er is een aparte geur waarneembaar.

5. Aanvullingen

KLIKKLIKKLIK

Aanmelden

6 + 13 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »