Bruisend koper

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we koper proper maken door het te laten bruisen?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Maatbeker 400 ml
  • Koperplaatje
  • H2SO4 geconcentreerd
  • H2O2 geconcentreerd

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng in de maatbeker achtereenvolgens 150 ml water, 20 ml geconcentreerd zwavelzuur en 75 ml geconcentreerd waterstofperoxide.
  2. Breng hierin het koperen plaatje.
  3. Haal het plaatje uit de oplossing en bekijk de oplossing.

b. Waarneming (+ foto’s)

Vanaf het moment dat het koperplaatje in de oplossing wordt gezet treedt een reactie op aan het koperoppervlak met vorming van gasbellen. Het plaatje wordt lichter rood van kleur en de oplossing wordt blauw.

4.Reflecteren

Cu(s) + H2O2(aq) + H2SO4 –> CuSO4 + 2 H2O

Koper treedt ook op bij de ontleding van waterstofperoxide

De gasbellen (zuurstofgas) is te verklaren door de katalyserende werking op deze reactie

5. Aanvullingen

Pas op met het geconcentreerd zwavelzuur en waterstofperoxide. Je kan een koperen munt nemen i.p.v. het plaatje. Neem het vast met een ijzeren tang. Plaatje en munt en ook ijzeren tang goed afspoelen.

Indien het koper uit de oplossing wordt gehaald stopt het bruisen. Dit duidt erop dat het koper de ontleding van waterstofperoxide katalyseert.

Bronnen

KLIKKLIK

Aanmelden

negentien + 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »