Plaats van waterstof in de spanningsreeks van   metalen

1.Onderzoeksvraag

Hoe reageren verschillende metalen met HCl?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • 1mol/l HCl oplossing
 • Stukjes van volgende metalen: Mg, Pb, Fe, Zn en Cu
 • Nucleonschaaltje/proefbuizen
 • HCl geconcentreerd — 1mol/l

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Vul 5 proefbuisjes/een nucleonschaaltje met 5ml van de HCl-oplossing.
 2. Voeg aan elk nucleonschaaltje/proefbuis een verschillend metaal.
 3. Doe de waarneming naar reactiesterkte. Hoe harder het bruist, hoe hoger in de   spanningsreeks (Edele metalen zijn minder reactief)
 4. Maak de spanningsreeks op.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Globale reactie: M + HZ → MZ + H2

Vb Mg + 2 HCl –> MgCl2 + H2

De verdringingsreeks der metalen is de reactievolgorde waarbij onder andere tijdens oxidatie (verbranding) van metalen de zuurstofgroep (oxiden) een voorkeur heeft voor andere, meestal edelere, metalen.

Symbool     Groep

 • Li        Alkalimetaal
 • K         Alkalimetaal
 • Ca      Aardalkalimetaal
 • Na      Alkalimetaal
 • Mg     Aardalkalimetaal
 • Al       Hoofdgroepmetaal
 • Zn      Overgangsmetalen
 • Fe      Overgangsmetalen
 • Ni      Overgangsmetalen
 • Sn      Hoofdgroepmetalen
 • Pb      Hoofdgroepmetalen
 • H        Niet-metaal
 • Cu      Overgangsmetalen
 • Hg      Overgangsmetalen
 • Ag      Overgangsmetalen
 • Pt       Overgangsmetalen
 • Au      Overgangsmetalen
5. Aanvullingen
 • Gebruik voldoende metaal en voldoende HCl.
 • Zorg dat de verhouding tussen het zuivere metaal en de hoeveelheid zoutzuur in evenredigheid is. Neem daarom slechts een spatelpunt van het metaal.
 • Observeer de reacties. Hou je aan de standaardconcentratie van 1 mol/l HCl

 

Aanmelden

20 + 16 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »