Aluinkristallen uit aluminiufolie

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je kristallen maken met aluminiumfolie?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • aluminiumfolie
 • erlenmeyer 200 ml
 •  maatbeker 400 ml
 •  trechter
 •  filtreerpapier
 •  kaliumhydroxideoplossing 1,5 mol/l
 •  zwavelzuuroplossing 9 mol/l
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Breng in de maatbeker 50 ml KOH, voeg hier aan in stukjes aluminiumfolie toe.
 2. Na een tijd treedt er reactie op met gasvorming. Als de reactie beëindigd is, wordt de neerslag afgescheiden door filtratie.
 3. Voeg aan het filtraat een 20 ml zwavelzuur toe.Na korte tijd ontstaan door verdamping van het water kristallen.
 4. Los de kristallen terug op met wat water en kristalliseer nogmaals.

b.Waarneming (+ foto’s)

Bij toevoeging van de folie aan de KOH-oplossing treedt na een tijdje gasvorming op (H2). Bij het beëindigen van de reactie ontstaat een donkergrijze neerslag. Het filtraat is helder en na toevoeging van het zwavelzuur en na uitdampen ontstaan kristallen.

4.Reflecteren

2 Al + 6 H2O –> 2 Al(OH)3 + 3 H2

Al(OH)3 + KOH –> K+ + [Al(OH)4]

De reactie treedt traag op omdat eerst een laag aluminiumoxide moet oplossen door het KOH:

Al2O3 + 2 KOH + 3 H2O –> 2 K+ + 2 [Al(OH)4]

H2SO4 + 2KOH –> K2SO4 + 2H2O

Toevoeging zwavelzuur:

2 KAl(OH)4 (aq)+H2SO4 (aq)→2Al(OH)3 (s)+K2SO4 (aq)+2 H2O(l)

Verdere toevoeging

2 Al(OH)3 (s)+H2SO4 (aq)→Al2(SO4)3 (aq)+6H2O(l)

Na koeling

K2SO4 (aq)+Al2(SO4)3 (aq)+24H2O(l)→2 KAl(SO4)2⋅12H2O

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

12 + vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »