Knalgas bereiden met calcium

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt wanneer we fft bij calcium in water brengen?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Bekerglas
  • Calcium,
  • gedemineraliseerd water,
  • fft-oplossing 0,05%

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Meet 100 ml water af in de maatcilinder en giet dit over in de bekerglas.
  2. Voeg   2 g calcium aan 100 ml water toe wat in het bekerglas zit.
  3. Roer enkele seconden met het mengsel.Voeg vervolgens fft toe aan het mengsel.
4.Reflecteren

Ca(s) + 2H2O(g) -> Ca(OH)2(aq) + H2(g)

Wanneer wat calcium en water in contact worden gebracht, zal er zich een hydroxide gevormd worden. Hierbij wil calcium zijn 2 elektronen afstaan aan de hydroxide groep. Ook wordt er een gas gevormd.

Fenolftaleïne is een zuur-bas-indicator. Deze zal kleurloos blijven bij een pH die lager ligt dan 8,2. Wanneer de pH hoger is dan 10 (sterke base), zal fft paars kleuren. Door de ontwikkeling van calciumhydroxide, wat een sterke base is, zal de fft verkleuren van kleurloos naar paars. Dit is een aanduiding van een gevormde sterke base.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

16 + zestien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »