De blauwe kolf

1.Onderzoeksvraag

Hoe bouwen we een oscillerende reactie met zuurstofgas?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • pipet
 • 1 erlenmeyer 250ml
 • stop voor erlenmeyer
 • weegschaal
 • zuurstofgas (50 ml)
 • 2g KOH
 • 4g glucose
 • 4 druppels methyleenblauw
 • gedestilleerd water

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Maak een oplossing van 2 g KOH en 4g glucose in 250ml gedestilleerd water .
 2. Voeg hieraan 4 druppels methyleenblauw toe.
 3. Doe 250ml van de kleurloze oplossing in een erlenmeyer.
 4. Voeg hieraan 50ml zuurstofgas aan toe via een rietje en spuit.

b.Waarneming (+ foto’s)

We gaan van een kleurloze vloeistof naar een blauwe vloeistof onder invloed van zuurstofgas. Na een 2-tal minuten is de vloeistof opnieuw kleurloos.

4.Reflecteren

HOCH2(CHOH)4CHO + 3 OH –> HOCH2(CHOH)4CO2 + 2 H2O + 2 e

Blauw                                            Kleurloze vorm

In deze experimentele opstelling, duurt het ongeveer 15 minuten, totdat de reactie start. Gedurende deze tijd, blijkt glucose in oplossing te gaan. In het alkalische milieu van glucose reduceert methyleenblauw tot het kleurloze leuko-methyleenblauw. De glucose wordt geoxideerd tot gluconzuur. Door krachtig schudden met de kleurloze oplossing diffundeert zuurstof in de oplossing en re-oxideert de leuko-methyleenblauw naar methyleenblauw. De twee reacties gaan zo lang op tot de glucose volledig wordt toegepast of er geen zuurstofmeer aanwezig is.

5. Aanvullingen

Je kan de proef meermaals uitvoeren. Als je de vloeistof meer dan een uur laat staan is het aangeraden om een nieuwe oplossing te maken.

Je kan een erlenmeyer volledig vullen met de oplossing. Zet hierop een doorboorde stop. In de stop komt een rietje. Enkel indien geblazen wordt door de oplossing treedt de kleurverandering op.

Bronnen

KLIK

Aanmelden

4 × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »