Thermolyse van calciumcarbonaat

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt er met calciumcarbonaat wanneer we het verhitten en vervolgens terug water aan toevoegen?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Rietje,
  • bekerglazen,
  • bunsenbrander,
  • lucifer,
  • driepikkel
  • calciumcarbonaat,
  • gedemineraliseerd water

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng 3 g calciumcarbonaat in een bekerglas.
  2. Verhit dit totdat er een aanslag ontstaat.
  3. Voeg vervolgens water toe aan de aanslag.Adem enkele malen uit in het mengsel en neem waar.

b.Waarneming (+ foto’s)

Wanneer we calciumcarbonaat verwarmen zien we dat er een gas wordt gevormd en ook een witte aanslag ontstaat. Wanneer we de witte aanslag in water brengen, wordt het water eerst licht melkwit. Bij het uitademen in het mengsel, wordt het mengsel melkwit van kleur.

4.Reflecteren

Door sterke verhitting van calciumcarbonaat ondergaat deze een thermische ontleding tot calciumoxide (ongebluste kalk) en koolstofdioxide. Doordat koolstofdioxide zich door de warmte uit het calciumcarbonaat drukt, zal dit ervoor zorgen dat er een neerslag ontstaat die bestaat uit calciumoxide.

Door calciumoxide te hydrateren, wordt er een hydroxide (kalkwater) gevormd. Deze calciumhydroxide wordt gebruikt bij het onderzoek van aanwezigheid van CO2. Wanneer er CO2 aanwezig is zal deze ervoor zorgen dat calciumhydroxide ontbindt in water en het oorspronkelijke calciumcarbonaat.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

18 + 12 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »