Gekleurde vlam in gel

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt er met een gel van calciumacetaat wanneer we deze in contact brengen met vuur?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • 2 bekerglazen,
 • horlogeglas,
 • lucifers,
 • zwart papier,
 • maatcilinder,
 • roerstaaf
 • ethanol 96%,
 • calciumacetaat monohydraat,
 • gedemineraliseerd water

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Werk onder de zuurkast
 2. Meet 100 ml ethanol af met de maatbeker.
 3. Breng calciumacetaat monohydraat in een horlogeglas.
 4. Voeg bij het calciumacetaat monohydraat 100ml ethanol toe.
 5. Vervolgens roer je met een roerstaaf in het mengsel. (gelatineuze massa)
 6. Steek zo vlug mogelijk de gelatineuze massa aan.

b.Waarneming (+ foto’s)

We zien een bijna kleurloze vlam ontstaan.

4.Reflecteren

Calciumacetaatoplossing is een verzadigde oplossing (maximaal aantal deeltjes die op kunnen lossen).  Door het toevoegen wordt de oplosbaarheid van calciumacetaat verlaagd. Hierdoor kristalliseert calciumacetaat uit. Hierdoor ontstaat er in het mengsel een netwerk van calciumacetaatkristalletjes. Door de aanwezigheid van de ethanol zal dit gevormde netwerk niet in elkaar vallen. Eveneens zal het netwerk er voor zorgen dat de ethanol niet uiteen gaat vloeien. Dit vormt de gel. Een gel is een netwerk van ketens (polymeren) in een vloeistof.

Verder heeft calciumacetaat nog een heel bijzondere eigenschap: Naarmate de temperatuur stijgt, daalt de oplosbaarheid ervan. Als het ethanol/ calciumacetaatmengsel wordt aangestoken, stijgt de temperatuur. Hierdoor zal het “gelhoopje” niet uitvloeien, maar juist uitharden.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

13 + veertien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »