begrippen leerplan

Begrippen Leerplan

Begrippen Leerplan

Begrippen – Leerplannen 500 Chemiebegrippen… geselecteerd geordend gedefinieerd gekoppeld aan leerplandoelstellingen Recente toevoegingen Begrippen Leerplan door Filip | 25 oktober 2015 | begrippen leerplan, extra's | 0 reacties Begrippen - Leerplannen 500...
Hst11 Neutralisatiereacties —

Hst11 Neutralisatiereacties —

Hst11 Neutralisatiereacties amfolyt: Een amfolyt is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan. amfotere elementen: Amfotere elementen zijn elementen die zich soms als metaal en soms als niet-metaal gedragen, afhankelijk van de bindingspartner....
Hst13 Thermodynamica —  Begrippen leerplan

Hst13 Thermodynamica — Begrippen leerplan

Hst13 Thermodynamica eerste hoofdwet thermodynamica: De eerste hoofdwet van de thermodynamica stelt dat  energie nooit kan ontstaan of verloren gaan. enthalpie (H): De enthalpie van een systeem is de som van de inwendige energie en de volumetoestand van het systeem....
translate »