Hst1 Bouw van stoffen

 • absorptie: Absorptie is het verschijnsel waarbij atomen energie opnemen
 • adsorberen: Adsorberen is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in adsorptievermogen.
 • analyse: Een analyse of ontleding is de omzetting van een samengestelde stof naar twee of meer enkelvoudige stoffen.
 • atoomsoort: Alle atomen met hetzelfde aantal protonen in de atoomkern behoren toe aan dezelfde atoomsoort of element.
 • chemie: Chemie is de wetenschap die de samenstelling en verandering van de materie bestudeerd en de energieveranderingen die hiermee gepaard gaan.
 • chromatografie: Chromatografie is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in oplosbaarheid en adsorptievermogen.
 • coëfficiënt: Een coëfficiënt geeft het aantal moleculen weer.
 • decanteren: Decanteren is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in massadichtheid.
 • deeltjesmodel: Het deeltjesmodel is een modelvoorstelling van moleculen.
 • destillaat: Het destillaat is de stof die bij destilleren het eerst uit het mengsel verdampt.
 • destilleren: Destilleren is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in kooktemperatuur.
 • element: Alle atomen met hetzelfde aantal protonen in de atoomkern behoren toe aan dezelfde atoomsoort of element.
 • emulsie: Een emulsie bestaat uit fijne vloeistofdeeltjes in een andere vloeistof.
 • enkelvoudige stof:Een enkelvoudige stof is een stof waarvan de moleculen bestaan uit één atoomsoort.
 • extraheren: Extraheren is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in oplosbaarheid.
 • filtraat: Het filtraat is de vloeistof die door de filter gelopen is.
 • filtreren: Filtreren is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in deeltjesgrootte.
 • heterogeen mengsel: Bij een heterogeen mengsel kun je de bestanddelen onderscheiden met het blote oog.
 • homogeen mengsel: Bij een homogeen mengsel kun je de bestanddelen niet onderscheiden met het blote oog.
 • index: Een index geeft aan hoe vaak je eenzelfde atoomsoort terugvindt in een molecule.
 • kooktraject: Bij mengsels spreek je niet over een kooktemperatuur, maar over een kooktraject, aangezien de temperatuur van het mengsel tijdens het koken niet constant blijft, maar geleidelijk aan blijft stijgen.
 • kristalliseren: Kristalliseren is een scheidingstechniek die gebaseerd is op het verschil in kookpunt.
 • legering: Een legering is een homogeen mengsel van twee of meerdere metalen.
 • materie: Materie is de verzamelnaam voor alle stoffen. Het omvat alles wat een massa heeft.
 • mengsel: Een mengsel bestaat uit verschillende stoffen.
 • modelverfijning: Een modelverfijning is een aanpassing van het atoommodel naar nieuwe inzichten.
 • molecule: Een molecule is een groep aan elkaar gebonden atomen.
 • molecuulmodel: Met het molecuulmodel kun je chemische verschijnselen verklaren doordat moleculen van de beginstof(fen) eerst uiteenvallen in atomen. Deze atomen gaan zich anders combineren tot moleculen van de nieuwe eindstof(fen).
 • oplossing: Een oplossing bestaat uit een vloeistof, vaste stof of een gas opgelost in een vloeistof.
 • residu: Het residu is de stof die achterblijft na filtreren of destilleren.
 • samengestelde stof: Een samengestelde stof is een stof waarvan de moleculen bestaan uit meerdere atoomsoorten.
 • scheidingstechnieken: Om mengsels te scheiden in zuivere stoffen gebruik je scheidingstechnieken.
 • smelttraject: Bij mengsels spreek je niet over een smelttemperatuur, maar over een smelttraject, aangezien de temperatuur van het mengsel tijdens het smelten niet constant blijft, maar geleidelijk aan blijft stijgen.
 • stofeigenschappen: Stofeigenschappen zijn eigenschappen die betrekking hebben op de stof(fen) waaruit het voorwerp opgebouwd.
 • suspensie: Een suspensie bestaat uit fijne vaste deeltjes in een vloeistof.
 • symbool: Elk element heeft een naam die je met een symbool kunt voorstellen.
 • synthese: Een synthese of samenstelling is de omzetting van enkelvoudige stoffen naar samengestelde stof.
 • voorwerpeigenschappen: Voorwerpeigenschappen zijn eigenschappen die betrekking hebben op het voorwerp.
 • zuivere stof: Een zuivere stof bestaat uit één stof.

Aanmelden

11 − 9 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »