Hst11 Neutralisatiereacties

 • amfolyt: Een amfolyt is een deeltje dat zowel een proton kan opnemen als afstaan.
 • amfotere elementen: Amfotere elementen zijn elementen die zich soms als metaal en soms als niet-metaal gedragen, afhankelijk van de bindingspartner.
 • autoprotolyse van water: De autoprotolyse van water is het verschijnsel waarbij twee watermoleculen met elkaar kunnen reageren in een zuurbasereactie.
 • baseconstante (Kb): De baseconstante is de maat voor de sterkte van een base.
 • buffercapaciteit: De buffercapaciteit is de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die aan één liter buffermengsel toegevoegd moet worden om de pH één eenheid te veranderen.
 • buffermengsel: Een buffermengsel is een mengsel waarvan de pH binnen zekere grenzen weinig verandert bij toevoegen van kleine hoeveelheden zuur of base.
 • geconjugeerd zuur:Een geconjugeerd zuur ontstaat wanneer een base een proton opneemt.
 • geconjugeerde base: Een geconjugeerde base ontstaat wanneer een zuur een proton afgeeft.
 • ionenproduct van water (Kw): Het ionenproduct van water is het product van de evenwichtsconcentratie van OH – ionen en H3O+ – ionen.
 • neutralisatiereactie: Een neutralisatiereactie is een reactie tussen een zuur en een hydroxide waarbij water en een zout ontstaan.
 • omslaggebied:Het omslaggebied van een zuur-base-indicator is het pH-gebied waarin de kleurverandering gebeurt.
 • omslagpunt: Het omslagpunt is de centrale pH-waarde van het omslaggebied.
 • pH: De pH is het negatief logaritme van de evenwichtsconcentratie aan H3O+ – ionen.
 • pH-meter: Een elektronisch toestel om de pH te meten.
 • pH-schaal: De pH-schaal is een schaal van 0 tot 14 die de zuurgraad van een waterige oplossing weergeeft.
 • pOH: De pOH is het negatief logaritme van de evenwichtsconcentratie aan OH – ionen
 • protolysereactie: Een protolysereactie is de reactie tussen een zuur en een base waarbij één of meer protonen worden uitgewisseld.
 • standaardoplossing: De standaardoplossing bij een titratie is de oplossing met de nauwkeurig gekende concentratie.
 • stoichiometrisch punt (SP): Op het stoichiometrisch punt hebben stoichiometrisch hoeveelheden van zuur en base met elkaar gereageerd.
 • zuur-base indicator: Een zuur-base indicator is een stof die een verschillende kleur afhankelijk van de pH van de oplossing.
 • zuur-basekoppel: Een zuur-basekoppel wordt gevormd door een zuur en de geconjugeerde base ervan.
 • zuur-basereactie: protolysereactie
 • zuur-basetheorie Arrhenius: De zuur-basetheorie van Arrhenius maakt een indeling tussen zuren en basen op basis van het gedrag bij het oplossen in water.

 • zuur-basetheorie Br.-Lowry: De zuur-basetheorie van Brønsted – Lowry maakt een indeling tussen zuren en basen op basis van het gedrag als protondonor of protonacceptor.

 • zuur-basetitratie: Een zuur-basetitratie is een volumetrische methode om de concentratie van een zuur of een base te bepalen.

 • zuurconstante (Kz): De zuurconstante is een maat voor de sterkte van een zuur
 • zuurgraad: De zuurgraad van een oplossing druk je uit met een getal: de pH-waarde.

Aanmelden

4 × drie =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »