Hst12 Redoxreacties

 • anode:Een anode is de elektrode waar de oxidatie gebeurt.
 • anodiseren: Anodiseren is een elektrolytische oppervlaktebehandeling om metalen te voorzien van een oxidelaag.
 • batterij: Een batterij is een aaneenschakeling van galvanische cellen.
 • bronspanning: De bronspanning van een galvanische cel onder standaardomstandigheden is het verschil in standaardreductiepotentiaal van de oxidator en de reductor.
 • corrosie: Corrosie is het proces waarbij metalen worden aangetast door oxidatie.
 • daniellcel: De daniëllcel is de eenvoudigste galvanische cel.
 • deelreactiemethode: De deelreactiemethode is een methode voor het balanceren van redoxreacties in waterig milieu.
 • edelmetaal: Edelmetalen zijn metalen die weinig geneigd zijn om elektronen af te geven.
 • elektrolyse:Elektrolyse is een proces waarbij met een externe spanningsbron een niet-spontane redoxreactie optreedt.
 • elektrolytbrug: Een elektrolytbrug is een onderdeel van een galvanische cel die een verbinding maakt tussen de twee halfcellen om de gewijzigde ladingssituatie te compenseren.
 • elektronenuitwisselingsreactie: Een elektronenuitwisselingsreactie of redoxreactie is een reactie waarbij het oxidatiegetal van één atoom toeneemt en het  oxidatiegetal van een ander atoom afneemt.
 • elektroplating: Elektroplating is een elektrochemisch proces om een oppervlak te bedekken met een bepaald metaal.
 • galvanische cel:Een galvanische cel is een elektrochemische spanningsbron die een elektrische stroom kan genereren als resultaat van een redoxreactie.
 • galvaniseren: elektroplating
 • geconjugeerde oxidator:Een geconjugeerde oxidator ontstaat wanneer een reductor één of meerdere elektronen afgeeft.
 • geconjugeerde reductor: Een geconjugeerde reductor ontstaat wanneer een oxidator één of meerdere elektronen opneemt.
 • ion-elektronmethode: deelreactiemethode
 • kathode: De kathode is de elektrode waar de reductie gebeurt.
 • Leclanché: Leclanché ontwikkelde als eerste een batterij, de Leclanchébatterij.
 • onedele metalen:Onedele metalen zijn metalen die sterk geneigd zijn elektronen af te geven.
 • oxidatie:Een oxidatie is een chemisch proces waarbij het oxidatiegetal van een element stijgt en elektronen worden afgestaan.
 • oxidatiegetal (OG): Het oxidatiegetal of bindingsvermogen van een element geeft het aantal elektronen aan dat een atoom opneemt of afgeeft wanneer het overgaat naar de ionaire vorm.
 • oxidatiegetalmethode: De oxidatiegetalmethode is een methode voor het balanceren van redoxreacties die je kunt toepassen bij reacties in vaste, gesmolten of  gasfase
 • oxidator: Een oxidator is een stof die in een redoxreactie elektronen  opneemt.
 • redoxreactie: Elektronenuitwisselingsreactie.
 • reductie: Een reductie is een chemisch proces waarbij het oxidatiegetal van een element daalt en elektronen worden opgenomen.
 • reductor: Een reductor is een stof die tijdens een redoxreactie elektronen afgeeft.
 • spanningsreeks metalen: De spanningsreeks van de metalen is de rangschikking van metalen volgens dalend reducerend vermogen.
 • spanningsreeks niet-metalen:  De spanningsreeks van de niet-metalen geeft de rangschikking van de niet-metalen volgens dalend oxiderend vermogen.
 • standaard omstandigheden: De standaardomstandigheden zijn 1,00 voor oplossingen, 1,00bar voor gassen bij een temperatuur van 298,15 K
 • standaardreductiepotentiaal: De standaardreductiepotentiaal is het potentiaalverschil tussen een redoxkoppel en het referentieredoxkoppel bij standaardomstandigheden.
 • standaardwaterstofelektrode: De standaardwaterstofelektrode is een gestandaardiseerde elektrode die gebruikt wordt bij de bepaling van de standaardreductiepotentiaal van een redoxkoppel.
 • waterstofcellen: Waterstofcellen zijn cellen die de chemische energie van waterstofgas en zuurstofgas omzetten in elektrische energie
 • zoutbrug: elektrolytbrug

Aanmelden

5 + vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »