Hst8 Elektrische eigenschappen

  • elektrolyt: Een elektrolyt is een samengestelde stof die in gesmolten toestand en/of opgelost in water vrije ionen vormen en in die toestand de elektrische stroom geleidt.
  • niet-elektrolyt: Een niet-elektrolyt is een samengestelde stof die bij het oplossen geen ionen vormt en dus de elektrische stroom niet geleidt.
  • sterk elektrolyt: Een sterk elektrolyt is een stof waarvan het gedeelte dat oplost in water volledig in ionen splitst.
  • zwak elektrolyt: Een zwak elektrolyt is een stof waarvan het gedeelte dat oplost in water weinig of niet in ionen splitst.

Aanmelden

13 − 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »