Hst6 Chemisch rekenen

 • absolute atoommassa:De absolute atoommassa is de werkelijke massa van het atoom uitgedrukt in kilogram.
 • absolute molecuulmassa: De absolute molecuulmassa is de werkelijke massa van het molecule uitgedrukt in kilogram.
 • atoommassa-eenheid (u):De atoommassa-eenheid is gelijk gesteld aan 1/12 van de absolute massa van één 12C-isotoop.
 • concentratie:De concentratie van een oplossing geeft aan hoeveel opgeloste stof er in een bepaalde hoeveelheid oplossing aanwezig is.
 • constante van Avogadro (NA): De constante van Avogadro geeft weer hoeveel deeltjes aanwezig zijn in één mol van om het even welke stof. NA = 6,02 . 1023 .
 • gem relatieve atoommassa (Ar):De gemiddelde relatieve atoommassa van een atoom duidt aan hoeveel keer de gemiddelde absolute atoommassa groter is dan de internationale atoommassa-eenheid (u).
 • hoeveelheid stof: In de chemie druk je een hoeveelheid stof uit in mol.
 • ideale gaswet: De ideale gaswet is een wet waarin de invloed van temperatuur, druk en volume op gassen is samengevat.
 • massaconcentratie (cm): De massaconcentratie van een oplossing is de verhouding van de massa opgeloste stof uitgedrukt in gram tot het volume van de  oplossing uitgedrukt in liter.
 • massagetal (A): Het massagetal van een atoom is de som van het aantal protonen en neutronen in de atoomkern.
 • massaprocent: De concentratie uitgedrukt in massaprocent is de verhouding van de massa opgeloste stof in gram tot de massa van de oplossing in gram vermenigvuldigd met 100 %.
 • massa/volumeprocent: De concentratie uitgedrukt in massa/volumeprocent is de verhouding van de massa opgeloste stof in gram tot het volume van de oplossing in milliliter vermenigvuldigd met 100 %.
 • mol: De mol is de eenheid waarmee je een hoeveelheid stof uitdrukt.
 • molaire concentratie (c):  De molair concentratie van een oplossing is de verhouding van de hoeveelheid opgeloste stof uitgedrukt in mol tot het volume van de oplossing uitgedrukt in liter.
 • molair gasvolume: Het molair gasvolume is het volume dat 1 mol gas inneemt bij een bepaalde druk en temperatuur.
 • molaire massa (M):  De molaire massa is de massa van 1 mol deeltjes
 • parts per billion (ppb): Parts per billion is een concentratie-uitdrukking die weergeeft hoeveel deeltjes per miljard deeltjes aanwezig zijn.
 • parts per million (ppm): Parts per million is een concentratie-uitdrukking die weergeeft  hoeveel deeltjes per miljoen deeltjes aanwezig zijn.
 • promille (m/V): De concentratie uitgedrukt in promille is de verhouding van de massa opgeloste stof in gram tot het volume van de oplossing in milliliter vermenigvuldigd met 100 %.
 • relatieve atoommassa (Ar): De relatieve atoommassa van een atoom duidt aan hoeveel maal de absolute atoommassa van die atoomsoort groter is dan de  internationale atoommassaeenheid.

 • relatieve molecuulmassa (Mr): De relatieve molecuulmassa (van een molecule is de verhouding van de absolute molecuulmassa tot de atoommassa-eenheid.

 • stoichiometrische hoev.: Indien de molverhoudingen van de aanwezige reagentia overeenkomen met de molverhoudingen weergegeven in de reactievergelijking, spreek je van stoichiometrisch  verhoudingen.

 • verdunningsregel: De verdunningsregel, c1 . V1 = c2 . V2 , kan gebruikt worden om het volume van een geconcentreerde oplossing te berekenen dat je nodig hebt voor het bereiden van een verdunning.
 • volumeprocent: De concentratie uitgedrukt in volumeprocent is de verhouding van het volume opgeloste stof in milliliter tot het volume van de oplossing in milliliter vermenigvuldigd met 100 %.

Aanmelden

een + 15 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »