Hst13 Thermodynamica

  • eerste hoofdwet thermodynamica: De eerste hoofdwet van de thermodynamica stelt dat  energie nooit kan ontstaan of verloren gaan.
  • enthalpie (H): De enthalpie van een systeem is de som van de inwendige energie en de volumetoestand van het systeem.
  • entropie (S):  De entropie is een maat voor de wanorde in een systeem.
  • geactiveerd complex: Een geactiveerd complex is een overgangstoestand van moleculen waarbij bindingen worden gebroken en nieuwe bindingen ontstaan.
  • inwendige energie (U): De inwendige energie is de energie die een deeltje bezit onder vorm van massa, potentiële energie en kinetische energie.
  • omgeving: De omgeving is het deel van het universum dat op het systeem kan inwerken.
  • reactie-energie (ΔU): De reactie-energie is het verschil tussen de inwendige energie van de reactieproducten en de reagentia.
  • systeem: Een systeem is een deel van het universum dat je bestudeert.
  • tweede hoofdwet thermodynamica: De tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat de entropie van een geïsoleerd systeem niet kan afnemen.
  • vrije energie (G): De vrije energie van een systeem is het verschil van de enthalpie en de entropietoestand van het systeem bij een bepaalde temperatuur.

Aanmelden

10 − 6 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »