Hst5 Chemische reacties

 • activeringsenergie (Ea):De activeringsenergie is de minimale kinetische energie om een effectieve botsing te veroorzaken.
 • chemisch verschijnsel:Een chemisch verschijnsel of reactie is een proces waarbij de samenstelling van de materie verandert.
 • endo-energetische reactie: Een endo-energetische reactie is een reactie waarbij energie wordt opgenomen.
 • endotherme reactie: Een endotherme reactie is een reactie waarbij warmte wordt opgenomen.
 • exo-energetische reactie: Een exo-energetische reactie is een reactie waarbij energie wordt afgegeven.
 • exotherme reactie: Een exotherme reactie is een reactie waarbij warmte wordt afgegeven.
 • fysisch verschijnsel: Een fysisch verschijnsel is een proces waarbij de samenstelling van de materie niet verandert.
 • limiterend reagens: Het limiterend reagens is het reagens dat tijdens een reactie volledig wordt opgebruikt.
 • molverhoudingen: Stoffen reageren met elkaar volgens bepaalde molverhoudingen afhankelijk van hun coëfficiënten.
 • overmaat: De overmaat is de stof die overblijft na een aflopende reactie.
 • reactiepatroon: Een reactiepatroon geeft de algemene reactie weer, waarbij de stofklasse van de reagentia en de reactieproducten wordt vermeld.
 • reactiepijl: De reagentia en reactieproducten in een reactievergelijking worden gescheiden met behulp van een reactiepijl.
 • reactieproduct: Een reactieproduct of eindstof is de stof die gevormd wordt tijdens een reactie.
 • reactievergelijking: Een reactievergelijking is een symbolische voorstelling van een chemische reactie.
 • reagens: Een reagens of beginstof is de stof die tijdens een reactie een verandering ondergaat.
 • stofomzetting: Bij een chemische reactie gebeurt een stofomzetting.
 • wet van behoud van atomen: Bij een chemische reactie blijven de atoomsoorten en het aantal atomen behouden. Alle atoomsoorten die voorkomen in de reagentia zijn ook terug te vinden in de reactieproducten.
 • wet van behoud van energie: Eerste hoofdwet van de thermodynamica.
 • wet van behoud van massa: Bij een chemische reactie blijft in een afgesloten ruimte de totale massa gelijk. Dit is de wet van Lavoisier of de wet van behoud van massa.

Aanmelden

zeventien − 7 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »