Hst3 Periodiek systeem

 • aardalkalimetalen: De aardalkalimetalen zijn de elementen die in de tweede hoofdgroep van het PSE staan.
 • aardmetalen: De aardmetalen zijn de elementen die in de derde hoofdgroep van het PSE staan. Deze naam is verouderd, tegenwoordig spreek je over de boorgroep.
 • actiniden: De actiniden zijn een serie elementen uit het f-blok, gaande van het element met atoomnummer 90 tot en met het element met atoomnummer 103.
 • alkalimetalen: De alkalimetalen zijn de elementen die in de eerste hoofdgroep van het PSE staan.
 • d-blok: Het d-blok is een blok in het PSE waarin de elementen uit de b-groepen zich bevinden.
 • edelgasconfiguratie: De edelgasconfiguratie is een stabiele elektronenconfiguratie van een element dat evenveel valentie-elektronen heeft als een edelgas, nl.  twee voor helium en acht voor alle andere edelgassen.
 • edelgassen: De edelgassen zijn de elementen die in de achtste hoofdgroep van het PSE staan.
 • f-blok: Het f-blok is een blok in het PSE waarin de lanthaniden en actiniden zich bevinden
 • gehydrateerd ion: Een gehydrateerd ion is een ion dat omringd is door watermoleculen.
 • groep: Een kolom in het PSE noem je een groep.
 • halogenen: De halogenen zijn de elementen die in de zevende hoofdgroep van het PSE staan
 • hoofdgroep: De hoofdgroepen zijn de a-groepen en groep 0 van het PSE.
 • koolstofgroep: De koolstofgroep zijn de elementen die in de vierde hoofdgroep van het PSE staan.
 • lanthaniden: De lanthaniden zijn een serie elementen uit het f-blok, gaande van het element met atoomnummer 58 tot en met het element met  atoomnummer 71.
 • nevengroepen: De nevengroepen zijn de b-groepen van het PSE
 • overgangselementen: De overgangselementen zijn de elementen van de b-groepen.
 • p-blok: Het p-blok is een blok in het PSE dat bestaat uit de groepen III a tot en met VII a en groep 0, uitgezonderd helium.
 • periode: Een rij in het PSE noem je een periode.
 • PSE: Het Periodiek Systeem van de Elementen ordent de elementen die men tot op vandaag kent volgens: toenemend atoomnummer in een tabel .
 • s-blok: Het s-blok is een blok in het PSE dat bestaat uit de groepen I a en II a, inclusief helium.
 • stikstofgroep: De stikstofgroep zijn de elementen die in de vijfde hoofdgroep van het PSE staan.
 • transitie-elementen: overgangselementen
 • zuurstofgroep: De zuurstofgroep zijn de elementen die in de zesde hoofdgroep van het PSE staan.

Aanmelden

19 + vijftien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »