Hst15 Reactiesnelheid

  • eenstapsreactie: Een éénstapsreactie is een reactie waarbij de reagentia onmiddellijk in reactieproducten omzetten via een geactiveerd complex.
  • effectieve botsing: Een effectieve botsing is een botsing tussen deeltjes die een reactie veroorzaakt.
  • elastische botsing: Een elastische botsing is een botsing waarbij de deeltjes niet reageren en onveranderd terug uit elkaar gaan.
  • gemiddelde reactiesnelheid: De gemiddelde reactiesnelheid is de verandering in concentratie over een bepaald interval, gedeeld door de verandering in tijd over datzelfde interval vermenigvuldigd met de coëfficiënt.
  • katalysator: Een katalysator is een stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt, zonder zelf te worden verbruikt in de reactie.
  • meerstapsreactie: Meerstapsreacties zijn reacties waarbij de reagentia een of meer tussenproducten vormen alvorens om te zetten in de reactieproducten.
  • orde: De orde van een eenstapsreactie is de som van alle coëfficiënten van de reagentia.
  • snelheidsvergelijking: De snelheidsvergelijking laat toe de relatie tussen de concentratie  van de reagentia en de reactiesnelheid te voorspellen.
  • snelheidswet van G en W: In de snelheidswet van Guldberg en Waage is de ogenblikkelijke reactiesnelheid recht evenredig met het  product van de concentraties van de reagerende stoffen. Hierbij dient elke concentratie te worden verheven tot een de exponent gelijk is aan de coëfficiënt van het  overeenstemmend deeltje in de reactievergelijking.

Aanmelden

18 − drie =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »