Hst17 Kunststoffen

  • condensatie:Een condensatie is een reactie waarbij twee grotere substraatmoleculen binden met afsplitsing van een klein anorganisch molecule.
  • degradatie: Een degradatie is een reactie waarbij een molecule afgebroken wordt  tot kleinere moleculen.
  • monomeren: Monomeren zijn de kleine moleculen waaruit een polymeer is opgebouwd.
  • polyadditie: Polyadditie is een reactie waarbij twee verschillende   functionele groepen van monomeren met elkaar reageren. Er wordt geen klein anorganisch molecule afgesplitst.
  • polycondensatie: Polycondensatie is een reactie waarbij twee verschillende functionele groepen van monomeren met elkaar reageren. Gelijktijdig wordt een kleine anorganisch molecule afgeplitst.
  • polymeren: Polymeren zijn macromoleculen die ontstaan door een aaneenschakeling van vele kleinere moleculen, de monomeren.
  • polymerisatie: Polymerisatie is een reactie waarbij de pi-binding tussen twee koolstofatomen in alkenen of alkynen wordt verbroken. Hierdoor kunnen de monomeren aan elkaar koppelen.

Aanmelden

zeventien − 14 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »