Hst10 Neerslag- en gasvormingsreacties

  • gasontwikkelingsreactie: Een gasontwikkelingsreactie is een reactie waarbij een gas ontstaat.
  • ionenuitwisselingsreactie:  Een ionenuitwisselingsreactie is een reactie tussen tegengesteld geladen ionen van twee elektrolyten in water
  • neerslagreactie: Een neerslagreactie is een reactie waarbij vaste deeltjes in een vloeistof ontstaan.

Aanmelden

5 × een =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »