Hst14 Chemisch evenwicht

  • aflopende reactie: Een aflopende reactie is een reactie die verloopt tot het limiterend reagens is opgebruikt.
  • dynamisch evenwicht:  Een dynamisch evenwicht ontstaat wanneer de heen- en terugreactie blijven optreden, terwijl de concentraties constant blijven.
  • evenwichtsconstante (K): De evenwichtsconstante geeft de verhouding weer van de  snelheidsconstante van de heenreactie tot de terugreactie.
  • evenwichtsreactie: Een evenwichtsreactie is een reactie die niet aflopend is.
  • omkeerbaar: Een reactie is omkeerbaar als de reactieproducten terug omgezet worden in de reagentia bij dezelfde reactie-omstandigheden.
  • omzettingsgraad (α): De omzettingsgraad is de verhouding van het aantal mol limiterend reagens dat werkelijk reageert tot het aantal mol limiterend reagens dat oorspronkelijk aanwezig was.
  • opbrengst (η): De opbrengst is de procentuele uitdrukking van de omzettingsgraad.
  • reactiequotiënt (Q): Het reactiequotiënt van een evenwichtsreactie is de verhouding van het product van de concentraties van de reactieproducten tot het product van de concentraties van de reagentia. Hierbij verhef je elke concentratie tot een macht waarvan de exponent gelijk is aan de reactiecoëfficiënt.
  • rendement: opbrengst

Aanmelden

drie × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »