Kies pagina               

Hoofdstuk 5 – Film oefenvideo’s

Chemische reacties

Balanceren eenvoudige reactie

 1. Waterstof + zuurstof –> water
 2. Fe + Cl2 –> FeCl3
 3. Methaan + zuurstofgas –> koolstofdioxide + water
 4. Butaan(C4H10) + zuurstofgas –> koolstofdioxide + water
 5. Geef de kloppende reactievergelijking van de verbranding van C3H7SNO2. Er ontstaat onder andere SO2 en N2.
 6. Maak de volgende vergelijking kloppend: N2 + O2 –> N2O5
 7. Maak de volgende reactievergelijking kloppend:C2H6 + O2 –> CO2 + H2O
 8. Maak de volgende vergelijking kloppend:C3H80 + O–> CO2 + H2O
 9. Maak de volgende vergelijking kloppend:C2H4 + NO2 –> CO2 + H2O + N2
 10. Maak de volgende reactievergelijking kloppend:C7H13SO3 + O2 –> CO2 + H2O + SO2
 11. Maak de volgende reactievergelijking kloppend:Mn(OH)2 + O2 + H2O –> Mn(OH)3

Opstellen reactievergelijking a.h.v. tekst

 1. Geef de vergelijking van de volledige verbranding van C5H12
 2. Geef de vergelijking van de vorming van fosforzuur uit water en difosforpenta-oxide
 3. Bij een bepaalde methode gaat men uit van calciumcarbide (CaC2). Door calciumcarbide onder de juiste omstandigheden met water te laten reageren, ontstaan vast calciumhydroxide en ethanal (C2H4O). Geef de vergelijking van de reactie van calciumcarbide met water waarbij calciumhydroxide en ethanal ontstaan.
 4. Sulfaat is voor bepaalde bacteriën van levensbelang. Ze zetten sulfaat om tot waterstofsulfide: H2S.Bij de reactie zijn, behalve de genoemde stoffen ook H+, H2 en H2O betrokken. Geef de vergelijking van de reactie.
 5. Geef de vergelijking van de reactie van stikstofdioxide met water waarbij salpeterzuur en stikstofmono-oxide ontstaan.
 6. UO2 laat men met waterstoffluoride reageren tot UF4 en water. Geef de reactievergelijking voor de omzetting van UO2 tot UF

 

Endo of exo

 1. Streptococcus mutans is een baterie die aanwezig is in de mond. Deze bacterie, een belangrijke veroorzaker van tandbederf, zet saccharose om tot glucan. Deze omzetting vindt plaats door het enzym glucansucrase. Glucansucrase zet eerst saccharose om tot glucose en fructose. Vervolgens zet hetzelfde enzym de vrijgekomen glucose om tot glucan. De energie die vrijkomt bij de eerste reactie wordt gebruikt in de tweede reactie. Is de tweede reactie endo- of exotherm. Licht toe.
 2. Is een thermolyse endotherm of exotherm?

 

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »