Hoofdstuk 12 – Film oefenvideo’s

Redoxreacties

Oefenivideo's youtube
Eigen oefenvideo's

2.Voorspel het verloop van de volgende reacties. Noteer eveneens de deeltjes van de mogelijke reactieproducten:

 1. Sn + H3O+  –>  Sn2+  +  H2  +  H2O    
 2. Cu + Br2 –> Cu2+  +  Br       
 3. H2S + Fe3+ –> S + Fe2+          
 4. I+ Cr2O72-     –>  I2  + Cr3+        
 5. Mg + Br2 –> Mg2+ + 2 Br    
 6. Sn2++ Hg2+      –> Sn4+  + Hg+      
 7. KBr + H2SO4 –> Br2  +  SO2   
 8. Mn2+ + I   –>    MnO2 + I–      
 9.  Zal de reactie  2  Br  +  S  +  2  H+    –> Br2  +  H2S spontaan doorgaan?
 10.  Wat gebeurt er als we NO3 en Mn2+  samenvoegen ?
 11.  Kan Mn2+ geoxideerd worden door H2O2 ? 

   

  Titraties

1.  0,125 g K2Cr2Owordt in zuur milieu opgelost met een overmaat KI. De hoeveelheid vrijgekomen I2 wordt getitreerd met 24.7 ml       Na2S2O3-oplossing. Bereken de concentratie van de thiosulfaatoplossing.

2.  12,00 g waspoeder wordt opgelost in 250.0 ml water. Aan 50.0 ml hiervan voegt men een overmaat KI toe. De oplossing wordt aangezuurd met azijnzuur. Bij een titratie met Na2S2O3(c= 0.0510 mol/l) wordt 16.2 ml verbruikt. Bereken het massaprocent actieven Cl2 in dit waspoeder.

3. Uit een monster met een massa van 00 g wordt zwavel vrijgemaakt in de vorm van H2S. Dit wordt met 16.2 ml I2-oplossing (c=0.0490 mol/l) getitreerd. Bepaal het massaprocent zwavel.

4. Men wil een KMnO4-oplossing ijken. Hiertoe weegt men 580 g oxaalzuur en lost dit op in water. De oplossing wordt aangelengd tot 100.0 ml. 10.0 ml van deze oplossing reageert met 18.7 ml KMnO4-oplossing. Bereken de concentratie van de KMnO4-oplossing.

5. 1,523 g van een staal CuSO4.xH2O wordt opgelost in water en aangelengd tot 100.0 ml. Aan 20.0 ml hiervan voegt men een overmaat KI toe. Er blijkt 23.9 ml Na2S2O3-oplossing (c=0.0510 mol/l) nodig te zijn om het vrijgekomen I2 te titreren. Bereken het watergehalte en de formule van het hydraat.

 1.  

 

 

Aanmelden

6 + elf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »